23 تیر 1399
حامد رشيدي

حامد رشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن:
دانشکده: دانشکده انرژی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) ، ایران (1387 - 1392)
    عنوان رساله: مدلسازی جامع واکنش احیا اکسید نیکل با متان به عنوان روش جدید تولید گاز سنتز
  • فوق لیسانس مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر - پلی تکنیک تهران ، ایران (1383 - 1385)
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Feng Li, abas hemati, Hamed Rashidi (2020) Industrial CO2 absorption into methyldiethanolamine/piperazine in place of monoethanolamine in the absorption column PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION: 142; 83-91
2
3
Hamed Rashidi, Peyvand Valeh-e-Sheyda, sasan sahraee (2020) A multiobjective experimental based optimization to the CO2 capture process using hybrid solvents of MEA-MeOH and MEA-water ENERGY: 190; 116430-...
4
Hamed Rashidi, roham sohrabi (2019) Detailed performance model of carbon dioxide absorption utilizing titanium dioxide nanoparticles in a wetted wall column Environmental Progress & Sustainable Energy: 38; 1-10
5
6
abas hemati, Hamed Rashidi (2019) Mass transfer investigation and operational sensitivity analysis of aminebased industrial CO2 capture plant CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING: 27; 534-543
7
sasan sahraee, Hamed Rashidi, Peyvand Valeh-e-Sheyda (2019) An optimization framework to investigate the CO2 capture performance by MEA: Experimental and statistical studies using Box-Behnken design PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION: 122; 161-168
8
abas hemati, Hamed Rashidi, Kourosh Behradfar, Abolghasem Kazemi (2019) A comparative study of different mass transfer and liquid hold-up correlations in modeling CO2 absorption with MEA Journal of Natural Gas Science and Engineering: 62; 92-100
9
abas hemati, Hamed Rashidi, Abdollsaleh Hemmati, Abolghasem Kazemi (2019) Using rate based simulation, sensitivity analysis and response surface methodology for optimization of an industrial CO2 capture plant Journal of Natural Gas Science and Engineering: 62; 101-112
10
Peyvand Valeh-e-Sheyda, Hamed Rashidi, Farkhondeh Ghaderzadeh (2019) Integration of commercial CO2 capture plant with primary reformer stack of ammonia plant JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY: 135; 1899–1909
11
abas hemati, Hamed Rashidi (2019) Optimization of Industrial Intercooled post-combustion CO2 Absorber by Applying Rate- base Model and Response Surface Methodology (RSM) PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION: 121; 77-86
12
mohammad sadegh parandin, Hamed Rashidi (2018) Deep desulfurization of natural gas by a commercial ZnO adsorbent: A mathematical study for fixed-bed reactors Journal of Natural Gas Science and Engineering: 59; 116–123
13
elham mir, Hamed Rashidi, Peyvand Valeh-e-Sheyda (2018) Towards a CFD-based analysis of a full-scale sludge tank to enhance dewatering capacity of the downstream filter press PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION: 120; 166-177
14
Peyvand Valeh-e-Sheyda, Hamed Rashidi, Neda Azimi (2018) Structural improvement of a control valve to prevent corrosion in acid gas treating plant pipeline: an experimental and computational analysis INTERNATIONAL JOURNAL OF PRESSURE VESSELS AND PIPING: 165; 114–125
15
Masoud Rahimi, Peyvand Valeh-e-Sheyda, Reza Azrghami, Hamed Rashidi (2018) On the Mixing Characteristics of a Poorly Water Soluble Drug through Microfluidic-Assisted Nanoprecipitation: Experimental and Numerical Study CANADIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING: 96; 1098-1108
16
17
Peyvand Valeh-e-Sheyda, Hamed Rashidi (2016) inhibition of corrosion in amine air cooled heat exchanger:experimental and numerical study APPLIED THERMAL ENGINEERING: 98;
18
Hamed Rashidi, Peyvand Valeh-e-Sheyda (2016) An insight on amine air-cooled heat exchanger tubes’ corrosion in the bulk CO2 removal plant International Journal of Greenhouse Gas Control: 47;
19
مقاله ارائه‌شده
1
حامد رشیدی، شیما چوبتاشانی (1398) مقایسه و بررسی حلال های سبز جاذب CO2 در فرآیند پس احتراق دومین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فنآوری، ایران¡ تهران
2
حامد رشیدی، مریم صحرایی (1398) بررسی فرآیند جذب گاز کربن دی اکسید توسط حلال های آمینی در میکروکانال دومین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فنآوری، ایران¡ تهران
3
Peyvand Valeh-e-Sheyda, Hamed Rashidi (2018) Experimental measurement of carbon dioxide solubility into a novel amino acid-functionalized protic Ionic Liquid The 4th National Conference Materials Engineering, Chemical Engineering, and Industrial Safety, Iran, Esfarayen
4
Peyvand Valeh-e-Sheyda, Hamed Rashidi (2018) Construction of an accurate experimental CO2 capture set-up using a pressure-decay method 5th International Conference on Applied Research in Chemistry and Chemical Engineering focusing on local technologies, Iran, Tehran
5
Hamed Rashidi, sasan sahraee, Peyvand Valeh-e-Sheyda (2018) Experimental Investigation of Monoethanolamin CO2 Capture Performance in Packed Absorber and Desorber The 10th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2018), Iran, Isfahan
6
7
8
9
10
11
پیوند واله شیدا، حامد رشیدی (1396) شبیه سازی پایای چرخه مونو دی اتانول آمین واحد شیرین سازی گاز طبیعی توسط نرم افزار Aspen Plu کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی، مهندسی شیمی
12
حامد رشیدی (1396) بررسی اثر غیر فعال شدن کاتالیست سنتز بر روی فرایند تولید متانول کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی، مهندسی شیمی
13
حامد رشیدی (1396) مدل سازی واکنش گاز-جامد غیر کاتالیستی در بستر ثابت با مدل دانه ای کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی، مهندسی شیمی
14
پیوند واله شیدا، حامد رشیدی (1395) مطالعه CFD توزیع جریان گاز طبیعی در راکتور جداسازی سولفید هیدروژن کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
15
حامد رشیدی (1395) بررسی اثر پارامترهای عملیاتی بر میزان مصرف انرژی واحد بازیافت دی اکسید کربن کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
16
حامد رشیدی (1395) مدلسازی عملکرد غشاء پلی اتیلن ترفتالات به عنوان یک غشاء واکنشی ممانعت کننده کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
17
حامد رشیدی (1395) بررسی رفتار ته نشینی لجن خروجی از زلال ساز واحد تصفیه آب پتروشیمی کرمانشاه در حالت سکون کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
18
حامد رشیدی (1395) شبیه سازی واحد متانول به منظور بهینه سازی مقدار جریان پرچ خروجی از لوپ سنتز کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
19
پیوند واله شیدا، حامد رشیدی (1395) بررسی فنی و اقتصادی رفتار پمپ شارژ آمین پتروشیمی کرمانشاه بمنظور بهبود بهره وری انرژی کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
20
حامد رشیدی (1395) معرفی نرم افزار gPROMS به عنوان یکابزار توانمند در آموزش مهندس شیمی و حل مسائل مختلف کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی، مهندسی شیمی و زیست شناسی
21
22
حامد رشیدی، پیوند واله شیدا (1394) تحلیل عملکرد برج دفع پساب آلوده به آمونیاک پتروشیمی کرمانشاه از نقطه نظر کاهش مصرف انرژی و پساب کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست
23
پیوند واله شیدا، حامد رشیدی (1394) بررسی هیدرودینامیکی رفتار محلول آمین بر خوردگی لوله های مبدل هوا خنک پتروشیمی کرمانشاه کنفرانس ملی کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی در صنایع شیمیایی و نفت
24
25
26
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
پیوند واله شیدا، حامد رشیدی (1398) انجام فعالیت های مهندسی فرایند تبدیل گاز طبیعی به متانول و پلی الفین ها شرکت پتروشیمی ماهان شیمی زاگرس
2
پیوند واله شیدا، حامد رشیدی (1398) انجام فعالیت های پژوهشی و مهندسی واحد سرویس های جانبی فرایند تولید پلی الفین ها شرکت پتروشیمی ماهان شیمی زاگرس
3
حامد رشیدی، پیوند واله شیدا (1397) جلوگیری از خوردگی در خط لوله واحد تصفیه گاز اسیدی از طریق بهبود ساختار شیر پروانه ای دانشگاه صنعتی کرمانشاه
4
حامد رشیدی، پیوند واله شیدا (1396) طراحی و ساخت دستگاه آموزشی برج دیواره مرطوب مینیاتوری دانشگاه صنعتی کرمانشاه
5
6
7
پیوند واله شیدا، حامد رشیدی (1396) شبیه سازی فرایند واحد تبدیل متانول به اولفین شرکت UOP (فاز اول و دوم) شرکت پتروشیمی ماهان شیمی زاگرس
8
حامد رشیدی (1396) شبیه سازی فرایند واحد تولید متانول پتروشیمی اسلام آباد غرب (فاز 2) شرکت پتروشیمی ماهان شیمی زاگرس
9
10
11
12
حامد رشیدی، پیوند واله شیدا (1394) ساخت دستگاه تبخیرکننده مکانیکی پاششی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
13
حامد رشیدی، پیوند واله شیدا (1394) ساخت مدل آزمایشگاهی مخزن لجن پتروشیمی کرمانشاه دانشگاه صنعتی کرمانشاه
پایان‌نامه
1
2
3
محمدرضا خسرومنش، حامد رشیدی، پیوند واله شیدا (1396) بررسی سرعت واکنش دی اکسیدکربن- منواتانول آمین گلیسینات در راکتور همزده
4
5
6
7
8
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
فعالیت‌های فناورانه
1
حامد رشیدی، پیوند واله شیدا، رهام سهرابی، آرین افشاری، سجاد ممیوند (1397) برج دیواره مرطوب مینیاتوری
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه مهندسی شیمی (1397 - 1399)
  • مدیر پروژه بازیافت گازکربنیک پتروشیمی کرمانشاه با ظرفیت 132 تن در روز (1390 - 1392)
  • رئیس واحد مهندسی فرایند پتروشیمی کرمانشاه، مجتمع تولید اوره و آمونیاک (1386 - 1390)
  • سرپرست شیفت واحد آمونیاک پتروشیمی کرمانشاه (1384 - 1386)
بیشتر

گالری تصاویر

برج جذب برج جذب و دفع خوردگي در خط لوله بعد از شير پروانه اي خوردگي خط لوله خوردگي مبل هواخنك تقدير از پژوهشگران و فناور برتر دانشگاه صنعتي كرمانشاه