28 خرداد 1403
حامد رشيدي

حامد رشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 1169
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
مدل سازی rate base فرآیند خالص سازی گاز سنتز توسط حلال آمین فعال شده با پیپرازین بر مبنای طراحی شرکت BASF در شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
متیل دی اتانول آمین، پیپرازین، جذب، دی اکسید کربن
پژوهشگران سیدعباس رضوانی (دانشجو)، حامد رشیدی (استاد راهنمای اول)

چکیده

یکی از فرآیندهای رایج تولید گاز سنتز در صنعت، ریفرمینگ گاز متان می باشد. در این فرآیند میزان قابل توجهی دی اکسید کربن تولید می گردد. به منظور خالص سازی گاز سنتز، دی اکسید کربن می بایست در فشار و غلظت بالا جذب گردد که برای این منظور از روش جذب با حلال استفاده می شود. از حلال های موثر و پرکاربرد در این فرآیند حلال متیل دی اتانول آمین فعال شده با پیپرازین می باشد. پیپرازین با سرعت واکنش بالا و گرمای واکنش پایین باعث افزایش جذب در برج جذب و کاهش انرژی احیای حلال در برج دفع می شود. این حلال توسط شرکت BASF وارد صنعت شده است. هدف از مطالعه حاضر مدل سازی فرآیند جذب و دفع دی اکسید کربن مطابق طراحی شرکت BASF، اجرا شده در شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه (واحد تولید آمونیاک) می باشد. در این شبیه سازی به هر دو بخش جذب و دفع توسط حلال MDEA+PZ پرداخته خواهد و نتایج بدست آمده با داده های موجود در شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه مقایسه خواهد شد تا با اصلاح پارامترها، عملکرد شبیه سازی به واقعیت موجود کاملا نزدیک شود. ابتدا مدلسازی rate-base این فرآیند انجام می شود، واکنش های شیمیایی و مدل های انتقال جرم بر اساس تحقیقات موجود بررسی و مدل مناسب انتخاب می گردد. پس از مدلسازی و شبیه سازی می توان با تغییر پارامترهای کنترلی، مشخصات حلال، طراحی برج، پارامترهایی مانند دما و فشار و غیره به بررسی فرآیند پرداخت.