30 خرداد 1403
حامد رشيدي

حامد رشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 1169
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر پارامترهای عملیاتی بر میزان مصرف انرژی واحد بازیافت دی اکسید کربن
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران حامد رشیدی (نفر اول)، عباس همتی (نفر دوم)، ابریز یعقوبی (نفر سوم)

چکیده

در میان فناوریهای مختلف بازیافت دی اکسید کربن، جذب با استفاده از حلال آمین مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است. در این مطالعه فرایند جذب دی اکسید کربن بااستفاده از حلال منواتانول امین بررسی شده است. از آنجایی که یکی از مهمترین عوامل طراحی واحدهای جداسازی و حذف دی اکسبد کربن، مقدار انرژی مصرفی در جوش آور برج دفع می باشد، از این رو تاثیر پارامترهایی مثل غلظت منواتانول آمین، دبی جرمی حلال ورودی به برج جذب و تعداد مراحل برج دفع بر میزان انرژی مصرف شده در جوش آور مورد بررسی قرار گرفت نتایج حاصل از این بررسی نشان دهنده این موضوع است که با افزایش تعداد مراحل برج دفع و به تبع آن افزایش انتقال جرم، در شرایطی که پارامترهای عملیاتی برج جذب ثابت باشد، میزان مصرف انرژی کاهش می یابد از طرفی تغییر غلظت حلال مصرفی به این ترتیب بر میزان مصرف انرژی تاثیرگذار است که با افزایش غلظت حلال، مقادیر انرژی مصرف شده بوسیله ی جوش آور با کاهش روبرو خواهد شد همچنین افزایش دبی جریان حاوی حلال اثر خود را بصورت افزایش قابل توجه میزان انرژی مصرف شده در ج-وش آور برج دفع نشان می دهد.