30 خرداد 1403
حامد رشيدي

حامد رشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 1169
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات درس

عنوان فرایندهای پتروشیمی
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز
توضیحات

فایل‌ها

پتروشيمي
(6/7 مگابایت)