30 خرداد 1403
حامد رشيدي

حامد رشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 1169
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
Industrial CO2 absorption into methyldiethanolamine/piperazine in place of monoethanolamine in the absorption column
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
Rate-base modelPost-combustion CO2captureMethyldiethanolaminePiperazineMonoethanolamineSensitivity analysis
پژوهشگران فنگ لی (نفر اول)، عباس همتی (نفر دوم)، حامد رشیدی (نفر سوم)

چکیده

The goal of the study is to assess the use of MDEA + PZ in place of MEA solvent in industrial conditions. Inthe first part of the paper, a concise package of the models and the correlations in the Rate-based modelis introduced to simulate the capture processes. For this purpose, Onda, Bravo-Fair, and, Billet-Schultesmass transfer correlations are evaluated to determine the one with a precise prediction of CO2absorption.The results show that Bravo-Fair mass transfer correlation has a lower average error, 10.24 %, comparedto Onda, 16.41 %, and Billet-Schultes, 27.02 %.In the second part of this paper, different operational and process sensitivity analyses have been per-formed to investigate the capabilities of the MDEA + PZ in place of the prevalent solvents such as MEA inthe industrial environment with the use of the data obtained from Kermanshah petrochemical’s CarbonDioxide Recovery plant (CDR). According to the sensitivity analysis, which determines the influence ofdesign parameters and operational conditions on CO2absorption percentage, rich solvent temperature,liquid temperature profile, and CO2mole fraction profile in the gas phase inside the CO2absorption tower,the total solvent concentration is the most influential one in CO2absorption (%) and rich solvent tem-perature (◦C). Hence, in optimal conditions, the absorption percentage can be raised from the base case64.62 % to 87.44 % for MDEA + PZ compared to 82.86 of MEA. In addition, the rich solvent temperaturecan be lifted to 53.61◦C in comparison with 47.24◦C for MEA.