30 خرداد 1403
حامد رشيدي

حامد رشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 1169
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی فرآیند جذب گاز کربن دی اکسید توسط حلال های آمینی در میکروکانال
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
میکروکانال، جذب، کربن دی اکسید، حلال آمینی
پژوهشگران حامد رشیدی (نفر اول)، مریم صحرایی (نفر دوم)

چکیده

میکروکانال به دستگاهی گفته می شود که حداقل یکی از ابعاد آن دارای مقیاس میکرومتر باشد. امروزه، استفاده از میکروکانال به علت کنترل شرایط عملیاتی دقیق تر و اختلاط بهتر مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق فرایند جذب گاز کربن دی اکسید توسط انواع حلال آمینی در میکروکانال مورد بررسی قرار گرفته است. طبق نتایج تحقیقات، در میان حلال های آلکانول آمین، MEA 30 درصد وزنی، با میزان جذب گاز کربن دی اکسید 94/99 درصد بالاترین بازده را داشته است. همچنین مشخص گردید که افزایش دما تا °C 40 بر روی شار جذب اثر مثبتی دارد.