30 خرداد 1403
حامد رشيدي

حامد رشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 1169
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رفتار ته نشینی لجن خروجی از زلال ساز واحد تصفیه آب پتروشیمی کرمانشاه در حالت سکون
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران حامد رشیدی (نفر اول)، سمیرا هوری بیگی (نفر دوم)، الهام میر (نفر سوم)

چکیده

درک درست از رفتار لجن تولید شده در واحدهای تصفیه آب در راهبری بهینه این واحد نقش به سزایی دارد. در این پژوهش تلاش شده است تا فرایند ته نشینی لجن بررسی و سرعت ته نشینی لجن در حالت سکون اندازه گیری شود. بدین منظور، سرعت ته نشینی نمونه ی لجن جمع آوری شده از خروجی از زلال ساز واحد تصفیه آب پتروشیمی کرمانشاه در ستون ته نشینی مورد مطالعه قرار گرفت. ارتفاع سطح جدایش لجن و آب بر حسب زمان در غلظت ها ی مختلف اندازه گیری شد. پروفایل ته نشینی حاصل، فاز های مختلف ته نشینی را نشان می دهد. داده های سرعت ته نشینی لجن بر حسب غلظت با استفاده از نرم افزار متلب به خوبی با تابع ته نشینی دو پارامتری تاکاکس برازش شد. معادله ی حاصل با کوپل شدن با مدل مخلوط دوفازی قادر به پیش بینی و طراحی بهینه ی مخازن ته نشینی ثانویه خواهد بود.