28 خرداد 1403
حامد رشيدي

حامد رشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 1169
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر پارامترهای عملیاتی بر میزان جذب کربن دی اکسید با استفاده از نانوسیال آب-آلومینا در برج دیواره مرطوب با استفاده از روش سطح - پاسخ
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
نانوسیال نانوذره ها آلومینا جذب ضریب انتقال جرم
پژوهشگران حامد رشیدی (نفر اول)، سجاد ممیوند (نفر دوم)

چکیده

امروزه استفاده از حلال­ های حاوی نانوذره­ ها برای بهبود نرخ جذب گازهای اسیدی مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. در این مطالعه جذب فیزیکی کربن دی­ اکسید در نانوسیال بر پایه آب حاوی نانوذره ­های آلومینا در برج دیواره مرطوب مورد بررسی قرار گرفته است. از روش سطح-پاسخ با طراحی مرکب مرکزی برای تجزیه و تحلیل و بهینه ­سازی عملکرد سیستم­ نانوسیال استفاده شد. در این راستا عملکرد فرایند با اندازه­ گیری ضریب انتقال جرم فاز مایع براساس متغیرهای مستقل، غلظت نانوذره ­ها (g/l 1-0)، شدت جریان سیال (ml/min 300-100) و دمای سیال (℃ 45-25) ارزیابی شد. با استفاده از تحلیل واریانس، یک مدل درجه دو جهت پیش بینی ضریب انتقال جرم در نانوسیال آب-آلومینا با R2 برابر 977/0 ارائه شد. نتیجه ­ها نشان می ­دهد که ضریب انتقال جرم در حضور نانوذره ­های آلومینا به طور چشمگیری افزایش می ­یابد. با اضافه کردن 1 و 5/0 گرم در لیتر از نانوذره­ های آلومینا در سیال پایۀ آب نرخ جذب گاز 47 و 19 درصد افزایش پیدا می ­کند. طبق نتیجه ­های بدست آمده افزایش غلظت نانوذره ­ها و شدت جریان سیال بیشترین تاثیر را بر ضریب انتقال جرم دارند.