28 خرداد 1403
حامد رشيدي

حامد رشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 1169
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و ساخت سیستم ترمودینامیکی جهت اندازه گیری میزان حلالیت گاز
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
تعادل، حلالیت، جاذب، جذب، دی اکسید کربن
پژوهشگران حامد رشیدی (همکار)، پیوند واله شیدا (مجری)

چکیده

انرژی و طبیعت از مهم ترین مسائل در قرون اخیر می باشند. بیشتر از % 80 انرژی مورد نیاز بشر از سوزاندن سوخت های فسیلی تأمین می شود. افزایش مقدار گازهای اسیدی تولید شده ناشی از این سوخت ها منجر به گرم شدن روزافزون زمین می شود. گازهای اسیدی مشکلاتی چون مسمومیت کاتالیست ها، خوردگی تجهیزات و نیز کاهش ارزش حرارتی گاز را به همراه دارد. از این رو، یافتن روشی مناسب جهت جذب و ذخیره سازی آنها امری ضروری است. جداسازی گازهای اسیدی از جریان گاز طبیعی با استفاده از محلول های آمینی، یکی از متداول ترین روشها در بسیاری از فرآیندهای صنعتی است. بررسی رفتار ترمودینامیکی محلو ل های جاذب، نیاز به داده های دقیق تعادلی بخار- مایع دارد. از سوی دیگر، داده های کمی مربوط به تعادل مایع-بخار جذب گازهای اسیدی در حلال های مختلف به منظور طراحی دقیق واحدهای حذف گازاسیدی نیز بسیار ضروری است. این داده ها، حداقل میزان حلال جاذب موردنیاز در فرآیند جذب و همچنین محدودیت ترمودینامیکی برروی سینتیک انتقال جرم را تعیین می کنند. در این طرح، یک سیستم ترمودینامیکی جهت اندازه گیری میزان حلالیت گازهای اسیدی طراحی و ساخته شده است. سیستم آزمایشگاهی حاضر، قادر است به کمک داده های تعادل فازی بخار-مایع و به روش استاتیک، حلالیت تعادلی مخلوط گازهای اسیدی را در غلظت و دماهای مختلف محلول های جاذب در محدوهء فشاری bar 10-1 و با دقت بالایی اندازه گیری نماید.