30 خرداد 1403
حامد رشيدي

حامد رشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 1169
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه CFD توزیع جریان گاز طبیعی در راکتور جداسازی سولفید هیدروژن
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران پیوند واله شیدا (نفر اول)، حامد رشیدی (نفر دوم)

چکیده

از آنجا که تعیین افت فشار بستر متخلخل در طراحی تجهیزات فرایندی ازاهمیت ویژه ای برخوردار است رفتار هیدرودینامیکی سیال داخل راکتور جذب H2S واحدآمویناک پتروشیمی کرمانشاه با استفاده از دینامیک سیالت محاسباتی مدلسازی شد دراین راکتور گاز طبیعی با عبور از چند بستر متخلخل شامل Al2O3 _ ZnO سولفید هیدروژن توسط جاذب اکسید روی جذب می شوند. در حل هیدرودینامیک این مدل، به منظور بررسی پدیده ممنتم و افت فشار در بستر از معادلات Ergun استفاده دش شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزار Fluent 6.3 صورت گرفته است مقایسه نتایج شبیه سازی با داده های صنعتی نشان می دهد که نتایج مدلسازی از دقت بالایی برخوردار است مطابق نتایج CFD ابزارمناسبی برای پیش بینی رفتارسیال در راکتورهای با بستر متخلخل می باشد.