28 خرداد 1403
حامد رشيدي

حامد رشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 1169
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل دلایل خوردگی یک ریش پروانه ای به روش دینامیک سیالات محاسباتی و طراحی بهینه به منظور کاهش خوردگی خط لوله فولاد کربنی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران حامد رشیدی (نفر اول)، پیوند واله شیدا (نفر دوم)، ندا عظیمی (نفر سوم)

چکیده

خوردگی شدید خط لولهء فولادی کربنی که در کنار یک شیر کنترل در یک واحد جداسازی CO2قرار داشت، موجب انفجار وحشتناک در یکی از شرکت های پتروشیمی ایران شد. ینا در مقاله، دلایل خوردگی شیر پروانه ای به روش دینامیک سیالات محاسبات ) ی (CFDمورد مطالعه قرار می گیرد. بدین منظور، شش زاویهء مختلف شیر از ° θ = 5تا ° 60به عنوان محدوده محاسباتی انتخاب شد و ارتباط بین خوردگی موضعی و هیدرودینامیک سیال مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات نشان داد که آشفتگ ز یها ی یاد و جریان چرخشی پایین دست، از عوامل اصلی تخریب غیر یکنواخت وسط ح در شیر پروانه ای به شمار می روند. بر این اساس، به کمک روش های عددی، یک طراحی جدید برای هندسه داخلی شیر پروانه ای ارائه شد. مطالعات شبیه سازی نشان داد که بسته به زاو ازب یه شدن دیسک داخل شیر پروانه ای، تنش برش د ی یواره از - 90 20مرتبه کاهش می یابد، که کاهش خوردگی خط لوله پایین دست شیر پروانه ای را به دنبال دارد