30 خرداد 1403
حامد رشيدي

حامد رشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 1169
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت سیستم ترمودینامیکی جهت اندازه گیری میزان حلالیت گاز (راکتور تعادلی جذب دی اکسیدکربن)
نوع پژوهش فعالیت های فناورانه
کلیدواژه‌ها
حلالیت گاز، جذب تعادلی مایع-گاز، روش استاتیک
پژوهشگران پیوند واله شیدا (نفر اول)، حامد رشیدی (نفر دوم)

چکیده

گازهای اسیدی مشکلاتی چون مسمومیت کاتالیست ها، خوردگی تجهیزات و نیز کاهش ارزش حرارتی گاز را به همراه دارد. جداسازی گازهای اسیدی از جریان گاز طبیعی با استفاده از محلول های آمینی یکی از متداول ترین روشها در بسیاری از فرآیندهای صنعتی است. از این رو، بررسی رفتار ترمودینامیکی محلو های جاذب، نیاز به داده های دقیق تعادلی بخار-مایع دارد. همچنین، بعلت غیر ایده آل بودن و وجود واکنش های شیمیایی و گونه های مختلف در فاز مایع، مدل سازی این سامانه ها، برای توصیف رفتار آنها ضروری است. سیستم آزمایشگاهی حاضر، قادر است به کمک داده های تعادل فازی بخار-مایع و به روش استاتیک، حلالیت تعادلی مخلوط گازهای اسیدی را در غلظت و دماهای مختلف محلول های جاذب در محدوهء فشاری bar 10-1 و با دقت% 5/0 Full-scale اندازه گیری نماید. به عیارت ساده، در روش کاهش فشار، مخزن اولیه با دی اکسیدکربن در فشار هدف پر می شود. پس از جداسازی مخزن از منبع دی اکسیدکربن، با ثبت فشارهدف دردمای ثابت، تغییرات کاهش فشار در سلول جذب تعادلی در یک دوره زمانی معین اندازه گیری می شود. هرگونه کاهش فشار در سیستم ایزوله نشان دهنده تعداد مول گاز جذب شده در حلال است که در حالت ساده می توان حلالیت دی اکسیدکربن را با استفاده از قانون گاز ایده آل محاسبه نمود.