28 خرداد 1403
حامد رشيدي

حامد رشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 1169
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی سرعت واکنش جذب دی اکسید کربن- منواتانول آمین گلیسینات در راکتور همزن دار
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
مایع یونی، مونواتانول آمین گلیسینات، راکتور همزن دار، جذب واکنشی
پژوهشگران محمدرضا خسرومنش (دانشجو)، حامد رشیدی (استاد راهنمای اول)، پیوند واله شیدا (استاد مشاور)

چکیده

امروزه مسئله ی کاهش انتشار گاز CO2 در محیط، به بخشی از دغدغههای بشر تبدیل شده و به همین دلیل توجه خاصی به بازیافت این گاز از گازهای حاصل از احتراق می شود. هرچند هنوز نقش مونواتانول آمین در این بازیافت بسیار قابل توجه است ولی به دلیل معایب آن، یافتن حلال های جایگزین ازجمله مایعات یونی در دستور کار دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی قرار دارد. در این پژوهش به بررسی سرعت جذب CO2 در محلول مایع یونی مونواتانول آمین گلیسینات (MEA[Gly]) در راکتور سلولی همزن دار پرداخته شده است. آزمایش ها در دماهای 298، 303 و 308 کلوین و غلظت های محلول 5/0، 0/1، 5/1 و 5/2 مولار انجام شده است. تعیین ثابت سرعت واکنش شبه مرتبه اول از طریق ثبت نرخ کاهش فشار سیستم نسبت به زمان انجام شده است. انرژی اکتیواسیون به طور متوسط kj/mol 61/49 به دست آمده است و نتایج به دست آمده بیانگر این موضوع می باشد که مونواتانول آمین گلیسینات می تواند به عنوان یک ماده ی مؤثر در جذب CO2 از گاز بکار رود.