30 خرداد 1403
حامد رشيدي

حامد رشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 1169
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات درس

عنوان عملیات واحد 1
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز
توضیحات

فایل‌ها

Mass transfer operations-Robert E. Treyba 3rd-1980-Unit I
(8/89 مگابایت)
Distillation Principles
(2/3 مگابایت)
Liquid Extraction Equipments
(641/67 کیلوبایت)
LEACHING Solid-liquid Extraction
(354/84 کیلوبایت)
طرح درس
(56/24 کیلوبایت)