28 خرداد 1403
حامد رشيدي

حامد رشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 1169
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بهبود عملکرد خنک کاری سیستم آمین پتروشیمی کرمانشاه در فصول گرم سال با تمرکز بر روی مبدل آب خنک 2109
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران حامد رشیدی (نفر اول)، پیوند واله شیدا (نفر دوم)، ساسان مراد نیایی (نفر سوم)

چکیده

با گرم شدن هوا در فصل تابستان خنک کاری سیستم آمین توسط مبدل هوا خنک 2109 دچار مشکل می شود و برای کنترل شرایط واحد آمونیاک پتروشیمی کرمانشاه باید ظرفیت را کاهش داد. در این مقاله ابتدا مبدل مذکور توسط نرم افزار HTRI شبیه سازی گردید. در ابتدا نتایج شبیه سازی با اطلاعات طراحی مطابقت داده شد تا از صحت نتایج اطمینان حاصل شد. سپس با استفاده از اطلاعات واقعی که از واحد جمع آوری شده است،عملکرد مبدل مورد بررسی قرار گرفت.