11 آذر 1399
مهدي احمدي جيردهي

مهدی احمدی جیردهی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ایران- کرمانشاه- بزرگراه امام خمینی- دانشگاه صنعتی کرمانشاه
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق- قدرت
تلفن: 0838305000
دانشکده: دانشکده انرژی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی برق- قدرت ، دانشگاه تبریز ، ایران (1387 - 1392)
  عنوان رساله: تخمین حالت بهینه جهت تشخیص، شناسایی و اصلاح همزمان خطاهای اندازه گیری و پارامتری
 • فوق لیسانس مهندسی برق- قدرت ، دانشگاه تبریز ، ایران (1385 - 1387)
  عنوان پایان‌نامه: تخمین حالت سیستمهای قدرت شامل ادوات FACTS
 • لیسانس مهندسی برق- قدرت ، دانشگاه تبریز ، ایران (1381 - 1385)
  عنوان پایان‌نامه: جایابی بهینه خازن های موازی جهت کاهش تلفات اهمی در سیستم های توزیع توسط دو روش GA و Sensitive Node در شرایط بار متغیر
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
vahid sohrabi tabar, Mehrdad Tarafdar Hagh, Mehdi Ahmadi Jirdehi (2021) Achieving a nearly zero energy structure by a novel framework including energy recovery and conversion, carbon capture and demand response ENERGY AND BUILDINGS: 230; 110563-...
2
میلاد گودرزدهقانی، مهدی احمدی جیردهی (1399) تخمین حالت مقاوم سیستمهای توزیع درحضور منابع تجدیدپذیر و با درنظرگرفتن وزن های متغیر اندازه گیریها مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز: 50; 1355-1364
3
4
Mehdi Ahmadi Jirdehi, vahid sohrabi tabar, Saeid Ghassemzadeh, Sajjad Tohidi (2020) Different aspects of microgrid management: A comprehensive review journal of energy storage: 30; 101457-...
5
mohammad shater abadi, Mehdi Ahmadi Jirdehi, Nima Amiri, Sina Omidi (2020) Enhancement the economical and environmental aspects of plus-zero energy buildings integrated with INVELOX turbines RENEWABLE ENERGY: 153; 1355-1367
6
mohammad shater abadi, Mehdi Ahmadi Jirdehi (2020) Multi-objective stochastic programming energy management for integrated INVELOX turbines in microgrids: A new type of turbines RENEWABLE ENERGY: 145; 2754-2769
7
Sadjad Galvani, Saeed Rezaeian Marjani, Javad Morsali, Mehdi Ahmadi Jirdehi (2019) A new approach for probabilistic harmonic load flow in distribution systems based on data clustering ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH: 176; 1-13
8
vahid sohrabi tabar, Mehdi Ahmadi Jirdehi, Reza Hemmati (2018) Sustainable planning of hybrid microgrid towards minimizing environmental pollution, operational cost and frequency fluctuations JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION: 203; 1187-1200
9
10
Mehdi Ahmadi Jirdehi, vahid sohrabi tabar, Reza Hemmati, Pierluigi Siano (2017) Multi objective stochastic microgrid scheduling incorporating dynamic voltage restorer INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS: 93; 316-327
11
مهدی احمدی جیردهی، وحید سهرابی تبار، رضا همتی (1396) مدیریت بهینه و تصادفی ریزشبکه مبتنی بر سیستم فازی- عصبیتطبیقی توسط کنترل توان خط تبادلی بهوسیله تجهیزات D-FACT مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز: 47;
12
رضا همتی، ندا عزیزی گروسی، مهدی احمدی جیردهی (1396) یک روش کنترلی کارآمد برای اینورترهای متصل بین باطریهای ذخیرهساز انرژی و شبکه مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز: 47;
13
14
15
Reza Hemmati, Hedayat Saboori, Mehdi Ahmadi Jirdehi (2016) Multistage generation expansion planning incorporating large scale energy storage systems and environmental pollution RENEWABLE ENERGY: 97;
16
Mehdi Ahmadi Jirdehi, Reza Hemmati, Vahid Abbasi, Hedayat Saboori (2016) A multi-functional dynamic state estimator for error validation: measurement and parameter errors and sudden load changes Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering: 17;
17
Mehdi Ahmadi Jirdehi, Abbas Rezaei (2016) Parameters estimation of squirrel-cage induction motors using ANN and ANFIS alexandria engineering journal: 55;
18
19
Maisam Jalilian, Hossein Sariri, Fariborz Parandin, Mohammad mehdi karkhanehchi, Mohsen Hookari, Mehdi Ahmadi Jirdehi, Reza Hemmati (2016) Design and implementation of the monitoring and control systems for distribution transformer by using GSM network INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS: 74;
20
مقاله ارائه‌شده
1
محمد شاطر ابادی، مهدی احمدی جیردهی (1398) مدیریت توان و انرژی در یک شبکه توزیع 33 باسه نامتعادل با درنظرگیری خودروهای الکتریکی و در حضور ریزشبکه های شامل توربین های بادی اینولاکس پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و مکاترونیک ایران، ایران¡ تهران
2
محمد شاطر ابادی، مهدی احمدی جیردهی (1397) بهینه سازی مکان و تعداد PMU بر مبنای برنامه ریزی خطی عدد صحیح با درنظرگرفتن پیشامدهای موجود در سیستم قدرت توسط نرم افزار گمز پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک، ایران¡ تهران
3
4
5
مهدی احمدی جیردهی، رضا همتی، وحید سهرابی تبار، عرفان صابری (1394) برنامه ریزی منابع توان راکتیو در شبکه قدرت با لحاظ نمودن مدل خط انتقال بلند کنفرانس بین المللی و ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک مکاترونیک
6
7
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
وحید عباسی، مهدی احمدی جیردهی، رضا همتی (1395) طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی سیستم تبدیل توان متغیر قابل استفاده در نیروگاه های انرژی نو دانشگاه صنعتی کرمانشاه
2
3
مهدی احمدی جیردهی، وحید عباسی، رضا همتی (1394) طراحی و ساخت سلف کنترل شونده با تریستور برای کنترل توان راکتیو و ولتاژ دانشگاه صنعتی کرمانشاه
4
پایان‌نامه
1
2
3
شهاب احمدی، مهدی احمدی جیردهی (1398) بررسی عملکرد بهینه شبکه های الکتریکی چندگانه
4
5
6
7
مجید مرادی، مهدی احمدی جیردهی (1395) تخمین حالت دینامیکی سیستم های قدرت با روش DUKF
8
وحید سهرابی تبار، مهدی احمدی جیردهی (1394) مدیریت بهینه انرژی ریزشبکه
کتاب
1
مهدی احمدی جیردهی، سید یدالله حسینی، رضا همتی (1396) آموزش نرم افزار هومر به همراه مثالهای عملی و کاربردی (Homer) شابک:978-600-96084-4-7
فعالیت‌های فناورانه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دانشجویان

 • ميلاد گودرز دهقاني
  نام و نام خانوادگی: میلاد گودرز دهقانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق- قدرت
  پایان نامه: تخمین حالت در سیستمهای توزیع با در نظر گرفتن وزن های متغیر و وابستگی بین اندازه گیری ها
 • محمد شاطرآبادي
  نام و نام خانوادگی: محمد شاطرآبادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق- قدرت
  پایان نامه: مدیریت بهینه انرژی در ریزشبکه های شامل توربین های بادی اینولاکس
 • شهاب احمدي
  نام و نام خانوادگی: شهاب احمدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق- قدرت
  پایان نامه: بررسی عملکرد بهینه شبکه های الکتریکی چندگانه
 • فاطمه چراغي
  نام و نام خانوادگی: فاطمه چراغی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق- قدرت
  پایان نامه: پخش بار سه فاز نامتعادل در شبکه توزیع با در نظرگیری تولید پراکنده و سیستمهای ذخیره ساز انرژی
 • بهنوش فيضي
  نام و نام خانوادگی: بهنوش فیضی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق- قدرت
  پایان نامه: مدیریت بهینه انرژی در ریزشبکه با روش برنامه ریزی دینامیکی پیشرفته
 • امين كارگران
  نام و نام خانوادگی: امین کارگران
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق- قدرت
  پایان نامه: مدیریت بهینه هاب انرژی بادرنظرگرفتن عدم قطعیت و پاسخگویی بار
 • پوريا اميري
  نام و نام خانوادگی: پوریا امیری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق- قدرت
  پایان نامه: بهینه سازی تنظیمات رله های جریان زیاد حفاظت تطبیقی با استفاده از الگوریتم های هوشمند در توپولوژی های مختلف شبکه توزیع شامل منابع تجدیدپذیر
 • حامد اميري
  نام و نام خانوادگی: حامد امیری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق- قدرت
  پایان نامه: کنترل توان و فرکانس ریزشبکه بادرنظرگرفتن خودروهای هیبریدی
 • مجيد مرادي
  نام و نام خانوادگی: مجید مرادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق- قدرت
  پایان نامه: تخمین حالت دینامیکی سیستمهای قدرت به روش DUKF
 • آرمان منوچهري
  نام و نام خانوادگی: آرمان منوچهری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق- قدرت
  پایان نامه: تصمیم گیری دومرحله ای در مدیریت انرژی ریزشبکه های چندگانه بادرنظرگرفتن مدیریت سمت تقاضا و خودروهای الکتریکی
 • فاطمه افسري
  نام و نام خانوادگی: فاطمه افسری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق- قدرت
  پایان نامه: کنترل غیرمتمرکز در شبکه های هوشمند جهت مدیریت سمت تقاضا
بیشتر
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • مدیر امور فرهنگی و اجتماعی (1397 - ادامه دارد)
 • رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد (1396 - 1397)
بیشتر

انجمن‌های علمی

بیشتر