31 تیر 1403
مهدي احمدي جيردهي

مهدی احمدی جیردهی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران- کرمانشاه- بزرگراه امام خمینی- دانشگاه صنعتی کرمانشاه - دانشکده مهندسی برق - مهندسی برق (گرایش های قدرت و کنترل)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق- قدرت
تلفن: 0838305001
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
مدیریت انرژی ایستگاه های تعویض و شارژ باتری خودروهای الکتریکی مجهز به انرژی های تجدیدپذیر با مشارکت بارهای پاسخگو
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
مدیریت انرژی، ایستگاه تعویض و شارژ باتری، خودرو الکتریکی، انرژیهای تجدیدپذیر، بارهای پاسخگو
پژوهشگران وحید سهرابی تبار (همکار)، مهدی احمدی جیردهی (مجری)

چکیده

امروزه وسایل حمل و نقل بخش جدایی ناپذیر زندگی بشر بوده و از منظر انرژی و انتشار آلاینده کربن دی اکسید بخش عمده ای را به خود اختصاص داده است. با توجه به نقش عمده خودروها در تولید آلودگی، فناوری های بسیار متنوعی برای بهبود عملکرد آن ها ارائه شده است. در کنار مزایای گسترده خودروهای الکتریکی که مهم ترین آن کاهش آلودگی های زیست محیطی است، باید به مشکلات اساسی این فناوری نیز اشاره کرد. یکی از مهم ترین موارد نبود زیرساخت های مناسب برای شارژ خودروهای الکتریکی است که باعث شده تا خریداران محدودی داشته باشند. چالش های مختلفی برای استقرار ایستگاه شارژ خودروهای الکتریکی وجود دارد و روز به روز با افزایش تعداد وسایل نقلیه در جاده ها، این موارد تشدید می شود. در این گزارش، تخصیص بهینه ایستگاه های شارژ و تعویض باتری یکپارچه با واحدهای بادی و خورشیدی برای به حداقل رساندن هزینه سرمایه گذاری و انحراف ولتاژ بر اساس برنامه ریزی توسعه بلند مدت تعیین می شود. از آنجایی که نفوذ چنین اجزایی عدم قطعیت را افزایش می دهد، یک رویکرد تولید/کاهش سناریو برای مدل سازی عدم قطعیت سرعت باد، تابش خورشیدی، بارهای الکتریکی، وسایل نقلیه ورودی و قیمت بازار استفاده می شود. علاوه بر این، مدیریت سمت تقاضا برای نشان دادن تأثیر بارهای انعطاف پذیر بر توابع هدف در نظر گرفته می شود. قابل ذکر است که برای شبیه سازی شرایط دقیق، یک شبکه توزیع واقعی در کرمانشاه، ایران انتخاب شده و از داده های جغرافیایی محلی استفاده می شود. نتایج مدل پیشنهادی در حالت قطعی، بهبودی معادل 33/283 درصد را برای شاخص انحراف ولتاژ نشان می دهد، در حالی که سودی معادل 43/2 میلیون دلار در طول عمر مدل به دست می آید. همچنین عدم قطعیت ها شاخص انحراف ولتاژ را به میزان 12/12 درصد کاهش می دهند، در مقابل، سود 69/10 درصد افزایش می یابد. همچنین نتیجه گیری می شود که بارهای پاسخگو سود و شاخص انحراف ولتاژ را به ترتیب 69/6 و 3/6 درصد افزایش می دهند.