28 مرداد 1401
مهدي احمدي جيردهي

مهدی احمدی جیردهی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ایران- کرمانشاه- بزرگراه امام خمینی- دانشگاه صنعتی کرمانشاه
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق- قدرت
تلفن: 0838305001
دانشکده: دانشکده انرژی

مشخصات درس

عنوان دینامیک سیستمهای قدرت 1
شماره
مقطع کارشناسی ارشد
پیش‌نیاز
توضیحات

فایل‌ها

طرح درس ديناميك سيستمهاي قدرت
(229/18 کیلوبایت)