31 تیر 1403
مهدي احمدي جيردهي

مهدی احمدی جیردهی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران- کرمانشاه- بزرگراه امام خمینی- دانشگاه صنعتی کرمانشاه - دانشکده مهندسی برق - مهندسی برق (گرایش های قدرت و کنترل)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق- قدرت
تلفن: 0838305001
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
بهینه سازی تنظیمات رله های جریان زیاد حفاظت تطبیقی با استفاده از الگوریتم های هوشمند در توپولوژی های مختلف شبکه توزیع شامل منابع تجدیدپذیر
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بهینه سازی، الگوریتم هوشمند، حفاظت تطبیقی، رله اضافه جریان، شبکه توزیع، منابع تولید پراکنده
پژوهشگران پوریا امیری (دانشجو)، مهدی احمدی جیردهی (استاد راهنمای اول)

چکیده

با توجه به شرایط اقتصادی و زیست محیطی مانند گرم شدن زمین به علت گازهای گلخانه ای و همچنین با در نظر گرفتن این مسئله که منابع سوخت های فسیلی رو به پایان است. لذا نیاز روزافزون به جایگزینی منابع تجدیدپذیر با سوخت های فسیلی صنعت انرژی جهان و الخصوص تولید هرچه بیشتر انرژی الکتریکی از این منابع به شدت احساس می گردد. این منابع علاوه بر اینکه تمام نشدنی و در طبیعت موجود هستند به نوعی انرژی پاک نیز محسوب می گردند چراکه آلودگی محیط زیستی این منابع بسیار کم است. با توجه به گسترش روزافزون استفاده از این منابع و هم چنین با توجه به پیشنهادی که در پیمان نامه کشورهای متحد در پیمان تغییرات آب و هوایی پاریس ( UNFCCC) مبنی بر گسترش 20 درصدی سهم منابع تجدیدپذیر در بازار برق در سال 2022 ارائه گردیده اهمیت موضوع حفاظت این منابع و شبکه دوچندان شده است . ازاین رو به بررسی و مطالعه شماتیک های حفاظتی شبکه در حضور منابع تجدیدپذیر خواهیم پرداخت . مهم ترین بخش کنترل و استفاده از یک سستم قدرت طراحی و انتخاب یک شماتیک حفاظتی مناسب است . طرح های حفاظتی برای سیستم های مرسوم که تنها شامل ماشین های سنکرون به عنوان منابع اصلی تغذیه جریان خطا بوده اند به خوبی بنانهاده شده است. این شماتیک ها در مراحل اولیه طراحی گشته و هرزمان که منبع تغذیه به سیستم اضافه گردد مورد بازبینی و اصلاح قرار خواهد گرفت. وجود منابع تجدیدپذیر در سیستم باعث تغییر در سطح اتصال کوتاه سیستم می شود و باعث ایجاد اختلال در شماتیک های حفاظتی طراحی شده پیشین می شود. این اختلال بیشترین تأثیر منفی را بر فرمان قطع رله های جریان زیاد در سیستم توزیع داشته و همچنین تأثیر منفی آن بر رله های دیستانس خطوط انتقال نیز مشهود است. شماتیک های حفاظتی برای سیستم های قدرت به دودسته کلی تطبیقی و غیر تطبیقی تقسیم می شوند در شماتیک های غیر تطبیقی جریان خطا ناشی از منابع تجدیدپذیر بسیار ضعیف بوده و یا با نصب وسایل مخصوص در همان قسمت مهار می گردد ولی در سیستم های تطبیقی نیاز است که تنظیمات رله ها با توجه به تغییرات سطح اتصال کوتاه از طریق یک پروتکل ارتباطی چندمسیره بین رله ها و دیگر وسایل حفاظتی برقرار باشد. در این پایان نامه شماتیک حفاظت تطبیقی برای حفاظت شبکه های توزیع پیشنهاد شده است که در آن پس از دریافت اطلاعات لازم از طریق لینک ارتباطی واحد پردازش اقدا