31 تیر 1403
مهدي احمدي جيردهي

مهدی احمدی جیردهی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران- کرمانشاه- بزرگراه امام خمینی- دانشگاه صنعتی کرمانشاه - دانشکده مهندسی برق - مهندسی برق (گرایش های قدرت و کنترل)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق- قدرت
تلفن: 0838305001
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
Incentive Programs Caused by the Carbon Capture Utilization and Storage Technology Profit's Effect: Optimal Configuration and Energy Planning of Hybrid Microgrid Involving INVELOX Turbine
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
Carbon Storage, Epsilon-constraints, INVELOX, Multi-objective optimization, Renewable resources.
پژوهشگران مهدی احمدی جیردهی (نفر اول)، محمد شاطر ابادی (نفر دوم)

چکیده

In this paper, optimal configuration and microgrid’s energy control based on day ahead planning has been proposed. For this purpose, fossil fuel resources have equipped with Carbon Capture Utilization and Storage technologies, as well as INVELOX turbines, have proposed in microgrid’s planning. Microgrid’s overall contamination and cost have considered as objective functions. To encourage the consumers to utilize renewable resources, obtained profit from CCUS has been assigned as incentive programs for buying their extra energy. Also, the problem has modeled as a MILP, also the epsilon constraint and fuzzy satisfying approach have been utilized to tackle and accomplish the best and optimal solution. The outcomes show that overall costs and contamination have reduced from $192.6867 to $75.91 and 3334.7699 kg to 346.457 kg, by using CCUS systems respectively. As well as, the obtained profit of the CCUS system is about $15.2425 and the cost and pollution have been reduced from $192.6867 to $69.41 and 3334.7699 kg to 353.32 kg by utilizing INVELOX wind turbine and incentive programs simultaneously.