31 تیر 1403
مهدي احمدي جيردهي

مهدی احمدی جیردهی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران- کرمانشاه- بزرگراه امام خمینی- دانشگاه صنعتی کرمانشاه - دانشکده مهندسی برق - مهندسی برق (گرایش های قدرت و کنترل)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق- قدرت
تلفن: 0838305001
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
مدیریت بهینه انرژی ریزشبکه
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
اینرسی مجازی، ایستگاه سوخت هیدروژن، آنالیز حساسیت، برنامه ریزی تصادفی، تجهیزاتFACTS توزیع، ریزشبکه، ژنراتور سنکرون مجازی، سیستم جمع آوری و ذخیره کربن، مدیریت انرژی، منابع تجدید پذیر قابل حمل.
پژوهشگران وحید سهرابی تبار (دانشجو)، مهدی احمدی جیردهی (استاد راهنمای اول)

چکیده

با گسترش روزافزون استفاده از انرژی های تجدید پذیر به عنوان منابعی پاک و رایگان، بررسی مدیریت بهینه انرژی شبکه های شامل این منابع مورد توجه قرار گرفته است. به دلیل ظرفیت پایین، این منابع معمولاً در ساختارهای کوچک به نام ریزشبکه به کار می روند؛ بنابراین، هدف اصلی این پایان نامه بر مدیریت اقتصادی ریزشبکه با لحاظ جنبه های نوین آن خواهد بود. یکی از مهم ترین موضوعات، در نظر گرفتن تجهیزات FACTS توزیع بر خط انتقال بین ریزشبکه و شبکه اصلی برای افزایش توان عبوری از خط و تعیین ظرفیت خط انتقال پس از نصب این تجهیزات است. این مسئله هم زمان با دو تابع هدف هزینه و آلودگی لحاظ شده است. برنامه ریزی پیشنهادی یک برنامه ریزی تصادفی است که سرعت باد، تابش خورشید، بار الکتریکی و گرمایی اجزاء تصادفی آن خواهند بود. نتایج این بخش بهبود هزینه های ریزشبکه را نشان می دهند. از سوی دیگر، به دلیل کوچک بودن توان تولیدی ریزشبکه، تولید توان تصادفی و بحث قابلیت اطمینان، منابع جدیدی به نام منابع انرژی تجدید پذیر قابل حمل تعریف گردیده و تأثیر آن بر ریزشبکه مورد مطالعه قرار گرفته است. این منابع توسط خود مصرف کننده مورد استفاده قرار می گیرند و ارتباطی به ریزشبکه ندارد. ساختار اصلی شبکه مانند حالت قبل بوده و تغییراتی در آن لحاظ نشده است. نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت این منابع بر مدیریت بهینه ریزشبکه می باشد. در پایان و در یک بررسی جامع، مشکل اینرسی، هزینه و آلودگی ریزشبکه به طور هم زمان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. در این بررسی اجزاء جدیدی همچون سیستم جمع آوری و ذخیره کربن تولید شده، ژنراتور سنکرون مجازی و ایستگاه سوخت هیدروژن در ریزشبکه در نظر گرفته شده است. با استفاده از موارد مذکور، مشکل اینرسی پایین ریزشبکه، هزینه و آلودگی آن تا حد زیادی مرتفع گشته و نتایج شبیه سازی ها این بهبود را تأیید می کنند. تنها تغییر در ساختار شبکه در این بخش شامل، حذف بخش گرمایی ریزشبکه مانند بار گرمایی، تولیدکننده گرمایی و ذخیره کننده آن است. نتایج شبیه سازی ها با استفاده از نرم افزارهای قدرتمندGAMS و MATLAB به دست آمده است تا صحت آن ها مورد تائید باشد.