31 تیر 1403
مهدي احمدي جيردهي

مهدی احمدی جیردهی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران- کرمانشاه- بزرگراه امام خمینی- دانشگاه صنعتی کرمانشاه - دانشکده مهندسی برق - مهندسی برق (گرایش های قدرت و کنترل)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق- قدرت
تلفن: 0838305001
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
مدیریت توان و انرژی در یک شبکه توزیع 33 باسه نامتعادل با درنظرگیری خودروهای الکتریکی و در حضور ریزشبکه های شامل توربین های بادی اینولاکس
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
آلودگی زیست محیطی، برنامه ریزی خطی عدد صحیح، توربین اینولاکس، تکنیک رضایت بخشی فازی، خودرو الکتریکی، روش قیود اپسیلون، ریزشبکه، شبکه نامتعادل، مدیریت انرژی چند هدفه، منابع تولید پراکنده، نارم افازار گمز، نرم افزار ETAP
پژوهشگران محمد شاطر ابادی (نفر اول)، مهدی احمدی جیردهی (نفر دوم)

چکیده

در سالیان اخیر، منابع تولید پراکنده مبتنی بر انرژیهای تجدیدپذیر، به منظور حل معضلات آلودگی و مشکلات کمبود انرژی ناشی از گسترش صنایع و نیز چرخه اقتصادی جوامع، توجهات و علایق زیادی را به سمت خود جلب نموده- اند، از این رو در این مقاله مدیریت انرژی و توان در یک شبکه توزیع 33 باسه نامتعادل شامل خودروهای الکتریکی، در ارتباط با چندین ریزشبکه، و در حضور توربینهای نسل نو اینولاکس به همراه سایر منابع تولید انرژی پراکنده مورد بررسی قرارگرفته است. توربینهای اینولاکس جایگزین مناسبی برای توربینهای بادی رایج و نیز منابع تولید پراکنده مبتنی بر سوختهای فسیلی است. این نوع از توربینها، توانایی تولید توان تا 082 درصد بیشتر در هر برج را نسبت به همتایان سنتی خود دارا هستند. از مزایای اینولاکس میتوان به قابلیت کار و تولید توان در سرعتهای بسیار پایین باد، هزینه سرمایهگذاری اولیه و بهرهبرداری کم، هزینه تعمیرات پایین به نسبت نمونههای رایج، استحکام و پایداری مناسب، قابلیت دریافت باد از تمامی جهات، قطر کوچک پرهها، مقیاس پذیری مناسب و راحت، اشغال زمین کمتر برای نصب و نیز نداشتن آلودگی زیست محیطی از جمله فلیکر و نویز برای انسان و عدم ایجاد خلل در مهاجرت پرندگان را نام برد. در ریزشبکه تحت مطالعه توابع هدف، هزینه و آلودگی کلی ریزشبکه در نظر گرفته شده ، همچنین حداقل سازی تلفات اکتیو و راکتیو و نیز مسطح کردن پروفیل ولتاژ به عنوان توابع هدف مورد نظر در سطح مدیریت توان در شبکه توزیع در نظر گرفته شده است. مسئله بهینهسازی ریزشبکه به صورت یک برنامهریزی خطی عدد صحیح مختلط ) MILP ( مدل شده است. از روش قیود اپسیلون و تکنیک رضایت بخشی فازی برای انتخاب بهترین راهحل از میان راهحلهای موجود استفاده گردیده است. نتایج نهایی محاسبات به وسیله GAMS 24.9.1 / CPLEX 12.6.3 بدست آمده، همچنین از نرم افزار ETAP به منظور مدیریت توان در شبکه توزیع و نیل به اهداف مورد نظر استفاده شده است. نتایج حاکی از موثر بودن اینولاکس، در کاهش هزینه، آلودگی وتلفات اکتیو و اکتیو شبکه توزیع 33 باسه مورد نظر بوده است.