31 تیر 1403
مهدي احمدي جيردهي

مهدی احمدی جیردهی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران- کرمانشاه- بزرگراه امام خمینی- دانشگاه صنعتی کرمانشاه - دانشکده مهندسی برق - مهندسی برق (گرایش های قدرت و کنترل)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق- قدرت
تلفن: 0838305001
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
سیستم یکپارچه برقی-هیدروژنی جدا از شبکه با لحاظ ذخیره ساز فصلی-روزانه هیدروژنی و جایگاه شارژ خودرو هیدروژنی
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
سیستم یکپارچه برقی-هیدروژنی، ذخیره ساز فصلی-روزانه هیدروژنی، خودروهای برقی و پیل سوختی
پژوهشگران سید محمد برناپور (همکار)، هدایت صبوری (همکار)، مهدی احمدی جیردهی (ناظر)، رضا همتی (مجری)

چکیده

با با توجه به رشد روزمره استفاده از انرژی هیدروژن به عنوان یک حامل انرژی و کاربرد این انرژی در زمینه های مختلف مانند ذخیره سازی انرژی و حمل و نقل و غیره، بسیار ضروری می باشد که تاثیر انرژی هیدروژن در شبکه برق را بررسی نمود. لذا سیستمهای به هم پیوسته برقی و هیدروژنی میتوانند به عنوان یک شبکه بسیار مفید مطرح شده و مورد بهره برداری قرار گیرند. در این طرح پژوهشی سعی شده است که یک سیستم به هم پیوسته برقی و هیدروژنی مورد مطالعه و شبیه سازی قرار گیرد. این سیستم به صورت مستقل از شبکه سراسری و در حالت جزیره ای طراحی می گردد که تمام انرژی خود را از منابع محلی مانند بار و خورشید خواهد گرفت. عملکرد این سیستم مبتنی بر ذخیره سازی انرژی هیدروژن به صورت فصلی و روزانه می باشد. همچنین هیدروژن ذخیره شده میتواند برای بارهای هیدروژنی مانند خودروهای هیدروژن سوز مورد استفاده قرار گیرد. این شبکه بارهای متفاوت الکتریکی و خودروهای الکتریکی را نیز تامین خواهد نمود. مدل کلی شبکه پیشنهادی به صورت یک برنامه ریزی ریاضی جهت ماکزیمم نمودن سود حاصله از فروش هیدروژن و الکتریسیته به مصرف کنندگان خواهد بود.