23 تیر 1399
بابك عاقل

بابک عاقل

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده انرژی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1168)
دانشکده: دانشکده انرژی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی شیمی ، رازی ، ایران (1388 - 1393)
  عنوان رساله: شبیه سازی CFD و ساخت میکروراکتور برای بهبود اختلاط واکنش های شیمیایی
 • فوق لیسانس مهندسی شیمی ، رازی ، ایران (1386 - 1388)
  عنوان پایان‌نامه: شبیه سازی CFD و ساخت پیل سوختی تبادل پروتونی
 • لیسانس مهندسی شیمی ، رازی ، ایران (1382 - 1386)
  عنوان پایان‌نامه: طراحی و شبیه سازی واحد بیودیزل
بیشتر

علایق پژوهشی

 • تشدید فرآیندها
 • دینامیک سیالات محاسباتی
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
Babak Aghel, sasan sahraee, Ehsan Heidaryan (2020) Comparison of aqueous and non-aqueous alkanolamines solutions for carbon dioxide desorption in a microreactor ENERGY: 201; 117618-...
3
Majid Mohadesi, Babak Aghel, Ashkan Gouran, Mohammad Hamed Razmehgir (2020) Oil Refinery Wastewater Treatment by Advanced Oxidation Processes for Chemical Oxygen Demand Removal using the Box-Behnken Method journal of chemical and petroleum engineering: 54; 35-46
4
Babak Aghel, sasan sahraee, Ehsan Heidaryan (2020) Carbon dioxide desorption from aqueous solutions of monoethanolamine and diethanolamine in a microchannel reactor SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY: 237; 116390-...
5
Babak Aghel, Majid Mohadesi, Ashkan Gouran, Mohammad Hamed Razmehgir (2020) Use of modified Iranian clinoptilolite zeolite for cadmium and lead removal from oil refinery wastewater International Journal of Environmental Science and Technology: 17; 1239-1250
6
Majid Mohadesi, Babak Aghel, Mahmoud Maleki, Ahmadreza Ansari (2020) The use of KOH/Clinoptilolite catalyst in pilot of microreactor for biodieselproduction from waste cooking oil FUEL: 263; 116659
7
Hossein Moayedi, Babak Aghel, Loke Kok Foong, Dieu Tien Bui (2020) Feature validity during machine learning paradigms for predicting biodiesel purity FUEL: 262; 116498
8
9
Hossein Moayedi, Babak Aghel, Behzad Vaferi, Loke Kok Foong, Dieu Tien Bui (2020) The feasibility of Levenberg–Marquardt algorithm combined with imperialist competitive computational method predicting drag reduction in crude oil pipelines JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING: 185; 106634-...
10
Babak Aghel, sasan sahraee, Ehsan Heidaryan, Kambiz Varmira (2019) Experimental study of carbon dioxide absorption by mixed aqueous solutions of methyl diethanolamine (MDEA) and piperazine (PZ) in a microreactor PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION: 131; 152-159
11
Hossein Moayedi, Babak Aghel, Mu'azu Mohammed Abdullahi, Hoang Nguyen, Ahmad Safuan A Rashid (2019) Applications of rice husk ash as green and sustainable biomass JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION: 237; 117851
12
Babak Aghel, Majid Mohadesi, Ahmadreza Ansari, Mahmoud Maleki (2019) Pilot-scale production of biodiesel from waste cooking oil using kettle limescale as a heterogeneous catalyst RENEWABLE ENERGY: 142; 207-214
13
Babak Aghel, Ehsan Heidaryan, sasan sahraee, ُSonia Mir (2019) Application of the microchannel reactor to carbon dioxide absorption JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION: 231; 723-732
14
Babak Aghel, Abbas Rezaei, Majid Mohadesi (2019) Modeling and prediction of water quality parameters using a hybrid particle swarm optimization–neural fuzzy approach International Journal of Environmental Science and Technology: 16; 4823-4832
15
Majid Mohadesi, Babak Aghel, Mahmoud Maleki, Ahmadreza Ansari (2019) Production of biodiesel from waste cooking oil using a homogeneous catalyst: Study of semi-industrial pilot of microreactor RENEWABLE ENERGY: 136; 677-682
16
Babak Aghel, Ashkan Gouran, Mohammad Hamed Razmehgir (2019) Simulation of pentane plant of Kermanshah oil refinery company PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY: 37; 1917–1923
17
Babak Aghel, Ehsan Heidaryan, sasan sahraee, mona nazari (2018) Optimization of monoethanolamine for CO2 absorption in a microchannel reactor Journal of CO2 Utilization: 28; 264–273
18
Babak Aghel, Majid Mohadesi, sasan sahraee (2018) Effect of Different Cosolvents on Transesterification of Waste Cooking Oil in a Microreactor CHEMICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY: 41; 598-605
19
Babak Aghel, Majid Mohadesi, sasan sahraee, Mehrdad Shariatifar (2017) New Heterogeneous Process for Continuous Biodiesel Production in Microreactors CANADIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING: 95;
20
Majid Mohadesi, Babak Aghel, Mohammad Hassan Khademi, sasan sahraee (2017) Optimization of biodiesel production process in a continuous microchannel using response surface methodology KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING: 34; 1013-1020
21
22
Babak Aghel (2015) On the viscosity of natural gas FUEL: 150;
23
Babak Aghel, Majid Mohadesi, sasan sahraee Effect of Different Cosolvents on Transesterification of Waste Cooking Oil in a Microreactor CHEMICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY: 41;
مقاله ارائه‌شده
1
بابک عاقل، مجید محدثی، محمدحامد رزمه گیر (1398) فرآیند فوتوفنتون خورشیدی برای کاهش COD از پساب حاوی مونواتیل آمین اولین ھمایش ملی پدافند غیر عامل شیمیایی کشور، ایران¡ شاهرود
2
بابک عاقل، کاوه نجاتی (1398) طراحی و ساخت راکتور شیمیایی با جریان نوسانی جهت جداسازی دی اکسید کربن بواسطه حلال دومین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی، ایران¡ بجنورد
3
مجید محدثی، بابک عاقل، اشکان گوران (1397) بررسی آزمایشگاهی سیستم سه جزئی هگزان+ بنزن+ سولفولان در میکروراکتور شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، ایران¡ تهران
4
مجید محدثی، بابک عاقل، اشکان گوران، محمدحامد رزمه گیر (1397) استفاده از زئولیت ایرانی اصلاح شده برای حذف فلزات سنگین شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، ایران¡ تهران
5
مجید محدثی، بابک عاقل، اشکان گوران (1397) بهینه سازی تعادل مایع-مایع آب+ اتانول+ بنزن یا فورفورال در یک میکرولوله پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فن اوری های بومی ایران، ایران¡ تهران
6
بابک عاقل، مجید محدثی، محمدحامد رزمه گیر، اشکان گوران (1397) فرآیند اکسیداسیون پیشرفته برای حذف اکسیژن خواهی شیمیایی از پساب پالایشگاهی پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فن اوری های بومی ایران، ایران¡ تهران
7
بابک عاقل، مجید محدثی، محمود ملکی، احمدرضا انصاری (1397) تولید بیودیزل با استفاده از روغن بازیافتی خوراکی در یک پایلوت میکرو پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فن اوری های بومی ایران، ایران¡ تهران
8
9
مجید محدثی، بابک عاقل (1396) استفاده از تتراهیدروفوران به عنوان حلال در فرآیند تولید بیودیزل در راکتور میکرو کنفرانس بین المللی فناوری و انرژی سبز
10
بابک عاقل (1396) شبیه سازی واحد پنتان پالایشگاه کرمانشاه کنفرانس ملی فرآیند های گاز و پتروشیمی
11
بابک عاقل (1395) تولید بیوهیدروژن از ریزجلبک ها کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
12
بابک عاقل (1395) بررسی اثر رسوب بر هدر رفت انرژی مبدلهای حرارتی پالایشگاهها کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
13
بابک عاقل (1395) بررسی تولید آب آشامیدنی از رطوبت موجود در هوای طبیعی به وسیله ی ترموسیفون کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
14
مجید محدثی، بابک عاقل، ساسان صحرایی، محمد حسن خادمی (1395) بررسی اثر هگزان بعنوان کمک حلال بر تولید بیودیزل در میکروراکتور همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی، پتروشیمی و نانو ایران
15
بابک عاقل (1394) شبیه سازیCFD جداسازی پلاسمای خون همایش ملی میکرو فلوئیدیک و کاربرد های آن در پزشکی و مهندسی
16
بابک عاقل (1394) مقایسه اتلاف حرارت گلخانه ها در روشهای مرسوم و تابشی کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
17
بابک عاقل (1394) ارزیابی و مقایسه دو نوع پوشش سقف ساختمان(ایزوگام با پوشش آلومینیومی و بام سبز) کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
18
مجید محدثی، بابک عاقل، ساسان صحرایی، مهرداد شریعتی فر (1394) تولید بیودیزل با استفاده از کاتالیست ناهمگن بازی در میکروراکتور کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
بابک عاقل، اشکان گوران، محمدحامد رزمه گیر، مجید محدثی (1398) کاهش COD از پساب نفتی پالایشگاه کرمانشاه با استفاده از فرآیند اکسیداسیون پیشرفته (فوتوفنتون) دانشگاه صنعتی کرمانشاه
2
بابک عاقل، اشکان گوران، محمدحامد رزمه گیر، مجید محدثی (1398) حذف فلزات سنگین از پساب پالایشگاه نفت با استفاده از بسترهای جاذب دانشگاه صنعتی کرمانشاه
3
مجید محدثی، بابک عاقل (1396) طراحی و ساخت دستگاه انتقال گرمای تشعشعی آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
4
بابک عاقل، مجید محدثی (1395) طراحی و ساخت میکروراکتور جهت تولید بیودیزل با ظرفیت تولید 5 لیتر در ساعت دانشگاه صنعتی کرمانشاه
5
بابک عاقل، مجید محدثی (1395) طراحی و ساخت دستگاه میعان آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
6
مجید محدثی، بابک عاقل (1395) طراحی و ساخت دستگاه جوشش آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
7
8
بابک عاقل (1394) ساخت میکروراکتور برای بهبود اختلاط در واکنشهای شیمیایی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
فعالیت‌های فناورانه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!