31 فروردین 1403
بابك عاقل

بابک عاقل

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده انرژی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1168)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
Production of biodiesel from high acidity waste cooking oil using nano GO@MgO catalyst in a microreactor
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
BiodieselWaste cooking oilNano catalystsGO@MgOTransesterification
پژوهشگران بابک عاقل (نفر اول)، اشکان گوران (نفر دوم)، احسان پرندی (نفر سوم)، بینتا هادی جمه (نفر چهارم)، حمید رشیدی نوده (نفر پنجم)

چکیده

This research aims to improve biodiesel production from waste cooking oil (WCO) by employing a graphene oxide doped magnesium oxide (GO@MgO) nanocatalyst for transesterification. The reaction parameter that impacts the transesterification reaction for biodiesel production is optimized using the response surface approach. Scanning electron microscopy (SEM), Powder X-ray diffraction (XRD), Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy (EDX), and Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) were used to analyze the GO@MgO nanocatalyst. At the optimized conditions, the maximum biodiesel purity for MgO and GO@MgO were (93.84%) and (99.23%), respectively. The optimized conditions were as follows: oil/methanol volume ratios of 2.46:1 and 2.67:1, catalyst dosages of 4.7 %wt. and 3.9 %wt., and a reaction time of 176.39 s, and 174.2 s.