26 فروردین 1403
بابك عاقل

بابک عاقل

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده انرژی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1168)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
تولید بیوهیدروژن از ریزجلبک ها
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران بابک عاقل (نفر اول)

چکیده

امروزه مسائل مربوط به انرژی و محیط زیست دو نگرانی مهم و عمده بشر است. منابع فسیلی علاوه بر اثرات مخرب خود بر محیط زیست رو به پایانند و همین موضوع اهمیت جایگزینی سوختی غیرآلاینده و تجدید پذیر را دوچندان میکند. ازین رو میتوان هیدروژن را یک منبع سوخت پاک بالقوه برای آینده تلقی کرد. نظر به افزایش جهانی تقاضای هیدروژن به عنوان مثال در کشورهای توسعه یافته با روندی فزاینده به منظور بهره گیری در پیل های سوختی و بالطبع آن حمل و نقل، تولید این سوخت با چالش هایی روبروست.تولید هیدروژن با روش های مرسوم مانند ریفرمینگ متان با بخار آب مشکلاتی از قبیل مصرف هیدروکربن ها و انتشارگازهای گلخانه ای را به همراه دارد این در حالی ست که تولیدهیدروژن بواسطه فرآیندهای بیولوژیکی با تجدیدپذیری وتقریبا بدون هر گونه آلایندگی و آسیب به محیط زیست همراه است. محدودیت منابع و مواد خام اولیه مهم ترین مشکل برسر راه تولید بیوهیدروژن است که منابع جلبکی به دلیل ظرفیت بالای روغن و سرعت رشد زیاد منبع مناسبی برای تولید بیوهیدروژن هستند. هدف ا صلی مقاله حاضر برر سی روش های مختلف تولید هیدروژن و بیوهیدروژن، ریزجلبکها و روش کشت آنها و امکان سنجی اقتصادی هیدروژن است.