31 فروردین 1403
بابك عاقل

بابک عاقل

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده انرژی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1168)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
Simulation of pentane plant of Kermanshah oil refinery company
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
fractionator column; mean absolute percentage error; Naphtha; optimization; process variables; splitter column
پژوهشگران بابک عاقل (نفر اول)، اشکان گوران (نفر دوم)، محمدحامد رزمه گیر (نفر سوم)

چکیده

Pentane unit is one of the sub-units of Kermanshah oil refinery in which high purity pentane is produced through decomposing from Light Straight Run Gasoline (LSRG). The effects of the process variables, such as feed flow rate, feed entrance tray, feed temperature, and number of trays on the purity of npentane were investigated. It was found that the mean absolute percentage error for temperature, the pressure and composition of normal pentane were 0.944,1.492 and 1.28, respectively. Based on the results, using distillation, LSRG was decomposed into normal pentane of 97% using the two columns.