31 فروردین 1403
بابك عاقل

بابک عاقل

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده انرژی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1168)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تولید آب آشامیدنی از رطوبت موجود در هوای طبیعی به وسیله ی ترموسیفون
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران بابک عاقل (نفر اول)

چکیده

با توجه به منابع آب موجود در جهان یکی از بزرگترین دغدقه های دولت ها تامین و تهیه آب شیرین مصرفی کشورشان است.که این مسئله در کشور های خشک و کم آب نظیر ایران اهمیت دوچندانی دارد . روش های گوناگونی از جمله غشایی و حرارتی برای تامین آب شیرین در حجم بالا وجود دارد . یکی از این روش ها استفاده از لوله های حرارتی جهت تولید آب شیرین با استفاده از رطوبت موجود در هوا در مناطق گرم و مرطوب می باشد . در این روش در یک لوله حرارتی با سیکل بسته عمل معیان بخار هوا رخ داده و آب شیرین تولید می شود که برای مصارف خانگی و تامین آب مصرفی خانوار ها می تواند مورد استفاده قرار گیرد . نتایج محاسبات نشان میدهد که در مناطق موردمطالعه بطورمیانگین در هر ساعت میتوان 74کیلوگرم )در هرروز با فرض 10ساعت کار میتواند 740کیلوگرم ( آب تولید کرد که با توجه به آمارهای منتشرشده از سوی وزارت نیرو برای استفاده یک واحد خانگی کامل مناسب و کافی است . همچنین در مقایسه با روشهای دیگر تولید آب ارزانتر نیز میباشد .