27 فروردین 1403
بابك عاقل

بابک عاقل

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده انرژی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1168)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات درس

عنوان مکانیک سیالات پیشرفته
شماره
مقطع کارشناسی ارشد
پیش‌نیاز
توضیحات

فایل‌ها

طرح درس
(60/86 کیلوبایت)
جلسه اول مجازي
(1/71 مگابایت)
جلسه دوم مجازي
(1/71 مگابایت)
جلسه سوم مجازي
(1/68 مگابایت)
جلسه چهارم مجازي
(1/61 مگابایت)
جلسه پنجم مجازي
(1/61 مگابایت)