31 فروردین 1403
بابك عاقل

بابک عاقل

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده انرژی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1168)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
Enhanced carbon dioxide absorption using alcohol solvents in a microreactor: Comparison with MEA + water mixture
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
Carbon dioxide absorptionMicroreactorPhysical solventMonoethanolamine
پژوهشگران احسان حیدریان (نفر اول)، بابک عاقل (نفر دوم)، ساسان صحرایی (نفر سوم)، محمود ملکی (نفر چهارم)

چکیده

Background Carbon dioxide absorption using solvents is a critical process in mitigating greenhouse gas emissions. The monoethanolamine (MEA) + water (30 wt.%) mixture is the most commonly used solvent, but alternative solvents with better performance are desired. Methods This study investigated the effects of temperature, solvent flow rate, and gas flow rate on carbon dioxide absorption and liquid-side volumetric mass transfer coefficient in a microreactor using various solvents. The performance of the tested solvents was compared to the MEA + water (30 wt.%) mixture. Significant findings Ethylene glycol achieved the highest absorption (91.57%) at 15 °C, with a solvent flow rate of 0.05 l.min−1 and a gas flow rate of 1 l.min−1. The maximum klav value of 18.2 s−1 was reached at 15 °C, with a solvent flow rate of 0.01 l.min−1 and a gas flow rate of 1 l.min−1. This value was 1.3 times higher than that of the MEA + water (30 wt.%) mixture under similar conditions, indicating the potential to replace glycolytic solvents with amine-based solvents in carbon dioxide absorption applications.