31 فروردین 1403
بابك عاقل

بابک عاقل

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده انرژی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1168)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات درس

عنوان انرژی و محیط زیست
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز
توضیحات

فایل‌ها

طرح درس
(663/68 کیلوبایت)
جلسه اول مجازي
(584/95 کیلوبایت)
جلسه دوم مجازي
(667/07 کیلوبایت)
جلسه سوم مجازي
(772/17 کیلوبایت)
جلسه چهارم مجازي
(508/11 کیلوبایت)
جلسه پنجم مجازي
(510/5 کیلوبایت)