29 تیر 1403
بابك عاقل

بابک عاقل

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده انرژی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1168)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بهینه سازی تعادل مایع-مایع آب+ اتانول+ بنزن یا فورفورال در یک میکرولوله
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
استخراج کننده میکرو، تعادل مایع-مایع، بهینه سازی مدلسازی ترمودینامیکی، بنزن / فورفورال
پژوهشگران مجید محدثی (نفر اول)، بابک عاقل (نفر دوم)، اشکان گوران (نفر سوم)

چکیده

در این مطالعه تعادل مایع - مایع سیستم سه جزئی آب+ اتانول+ بنزن/ فورفورال در مقیاس میکرو مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایشات درون یک میکرولوله با زمان اقامت 30 ثانیه انجام گرفت. متغیرهای دما و نسبت حلال (بنزن یا فورفورال) به خوراک مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که شرایط بهینه برای دستیابی به ضریب توزیع و انتخاب پذیری مناسب با استفاده از بنزن به عنوان حلال، در دمای 298.15K و نسبت بنزن به خوراک 1mL/mL حاصل می شود.