30 خرداد 1403
بابك عاقل

بابک عاقل

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده انرژی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1168)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات درس

عنوان مکانیک سیالات 2 مهندسی شیمی
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز
توضیحات

فایل‌ها

طرح درس
(441/07 کیلوبایت)
جلسه اول مجازي
(296/01 کیلوبایت)
جلسه دوم مجازي
(134/68 کیلوبایت)
جلسه سوم مجازي
(272/11 کیلوبایت)
جلسه چهارم مجازي
(182/15 کیلوبایت)
جلسه پنجم مجازي
(112/33 کیلوبایت)