31 فروردین 1403
بابك عاقل

بابک عاقل

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده انرژی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1168)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات درس

عنوان طرح و اقتصاد کارخانه مهندسی شیمی
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز عملیات واحد 1
توضیحات

فایل‌ها

طرح درس
(60/27 کیلوبایت)
جلسه اول مجازي
(1/62 مگابایت)
جلسه دوم مجازي
(1/51 مگابایت)
جلسه سوم مجازي
(1/48 مگابایت)
جلسه چهارم مجازي
(2/1 مگابایت)
جلسه پنجم مجازي
(2/07 مگابایت)