05 خرداد 1403
عليرضا دودمان تيپي

علیرضا دودمان تیپی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه - دانشکده مهندسی برق - گروه مهندسی برق (گرایش های قدرت و کنترل)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق کنترل
تلفن: 083-38305001
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Amir Hossein Gholami, Mohammad Haeri, Alireza DoudmanTipi (2019) Experimental Comparison of Thrust Performance of Two Low and Medium-Speed Motors by Wind Tunnels and Obtaining the Flight Time of a Specific Drone Journal Of Aerospace Science And Technology: 13; 10-17
2
Alireza DoudmanTipi, seyed kamal hosseini sani, Naser Pariz (2015) Frequency control of the drop detachment in the automatic GMAW process JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY: 216; 248-259
3
Alireza DoudmanTipi, seyed kamal hosseini sani, Naser Pariz (2015) Improving the dynamic metal transfer model of gas metal arc welding (GMAW) process INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY: 76; 657-668
4
Alireza DoudmanTipi, seyed kamal hosseini sani, Naser Pariz (2014) Influence Of Converter And Inverter On Dynamic Behavior Of The Gmaw Process journal of advanced materials and processing: 2; 39-48
5
Alireza DoudmanTipi (2011) Neutralizing the effect of the angle variations on the drop detachment in automatic GMAW system INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY: 54; 123-137
6
علیرضا دودمان تیپی، محمد حائری، سید احسان میرصالحی (1389) مطالعه رفتار جدایش قطره حین انتقال پرواز آزاد در جوشکاری اتوماتیک خط لوله به روش جوش قوس یا پوشش گاز محافظ فصل نامه علمی ترویجی عصر برق: 9; 96
7
Alireza DoudmanTipi (2010) The study on the drop detachment for automatic pipeline GMAW system: free flight mode INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY: 50; 137-147
8
Alireza DoudmanTipi (2010) The study on the drop detachment for automatic pipeline GMAW system: short-circuit mode INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY: 50; 149-161
مقاله ارائه‌شده
1
امیرحسین غلامی، محمد حائری، علیرضا دودمان تیپی (1398) مقایسه تجربی عملکرد رانشی دو موتور سرعت پایین و متوسط توسط تونل باد و بررسی مدل آن ها هجدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران، ایران¡ تهران
2
علیرضا دودمان تیپی، شاهین رازانی، احمد فیرزو (1398) کنترل هوشمند سطح اب سد سیمره نخستین کنفرانس بین المللی شهر هوشمند، چالش ها و راهبردها، ایران¡ شیراز
3
امیرحسین غلامی، محمد حائری، علیرضا دودمان تیپی (1398) ساخت تونل باد سرعت پایین و کم هزینه بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران، ایران¡ تهران
4
seyed mohammad mousavi anzehaei, Mohammad Haeri, Alireza DoudmanTipi (2010) Gas Metal Arc Welding process control based on arc length and arc voltage International Conference on Control, Automation and Systems ( ICCAS), Korea (South), Gyeonggi-do
5
mohsen khalili, Mohammad Haeri, Alireza DoudmanTipi (2010) Designing of a static frequency observer for GMAW process in the globular transfer mode International Conference on Control, Automation and Systems ( ICCAS), Korea (South), Gyeonggi-do
6
علیرضا دودمان تیپی، محسن کلانتر (1388) مدلسازی تأثیر پارامترهای جوش در زوایای مختلف بر عرض جوش در جوشکاری اتوماتیک لوله به روش GMAW دومین کنفرانس لوله و صنایع وابسته، ایران¡ تهران
7
Alireza DoudmanTipi, Ali Khaki sedigh, َAli Reza Hadi (2008) Designing Integral-Lead Compensator Based on Frequency Domain Response International Conference on Intelligent Computation Technology and Automation (ICICTA), China, Changsha
8
Alireza DoudmanTipi (2008) Adaptation of Dynamic Matrix Control and its Implementation on Welding Robot 2008 IEEE/ASME International Conference on Mechtronic and Embedded Systems and Applications, China, Beijing
9
Alireza DoudmanTipi, Seyed Ata Mortazavi (2008) A New Adaptive Method (AF-PID) Presentation with Implementation in the Automatic Welding Robot 2008 IEEE/ASME International Conference on Mechtronic and Embedded Systems and Applications, China, Beijing
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
2
محمد سعید صفری، علیرضا دودمان تیپی، سید سجاد موسوی فرد (1402) طراحی و ساخت دستگاه اثر کر دانشگاه صنعتی کرمانشاه
3
علیرضا دودمان تیپی (1398) طراحی و ساخت ربات پایشگر خطوط توزیع شرکت توزیع برق استان کرمانشاه
4
علیرضا دودمان تیپی (1397) ساخت کوآدروتور به همراه تصویربرداری از اشیای مورد نظر و برچسب گذاری داده ها با مشخصات مندرج در فرم بیانیه کار پیوست قرارداد سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
5
علیرضا دودمان تیپی (1396) طراحی پایدار ساز سه درجه آزادی محموله اپتیکی سازمان تحقیقات و جهاد خود کفایی بعثت
6
علیرضا دودمان تیپی (1395) طراحی و ساخت پایدار ساز یک درجه اپتیکی سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی بعثت
7
علیرضا دودمان تیپی (1395) طراحی و ساخت بدنه هواگرد دست پرتاب (کمال) سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی بعثت
8
علیرضا دودمان تیپی (1395) طراحی و ساخت هواگرد چاربال سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی بعثت
9
علیرضا دودمان تیپی (1395) طراحی و ساخت هواگرد برز سازمان تحقیقات جهاد خودکفایی بعثت
10
علیرضا دودمان تیپی (1394) ناوبری و کنترل کوآدروتور سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
پایان‌نامه
کتاب
1
Alireza DoudmanTipi, Fatemeh Sahraei (2012) WHI formula as a new criterion in aotomatic pipeline GMAW process ISBN: 978-953-307-642-3
فعالیت‌های فناورانه
1
عبدالحمید پاپزن، فرزاد امیری، علیرضا دودمان تیپی، مهدی خزائی (1393) عضو هیات موسس شرکت دانش بنیان
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!