29 خرداد 1403
عليرضا دودمان تيپي

علیرضا دودمان تیپی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه - دانشکده مهندسی برق - گروه مهندسی برق (گرایش های قدرت و کنترل)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق کنترل
تلفن: 083-38305001
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه رفتار جدایش قطره حین انتقال پرواز آزاد در جوشکاری اتوماتیک خط لوله به روش جوش قوس یا پوشش گاز محافظ
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
جدایش قطره مذاب جوش قوس با پوشش گاز محافظ جوشکاری اتوماتیک
پژوهشگران علیرضا دودمان تیپی (نفر اول)، محمد حائری (نفر دوم)، سید احسان میرصالحی (نفر سوم)

چکیده

پرواز آزاد یک مد انتقال مذاب در جوش قوس است. این مد شایع ترین نحوه انتقال مذاب است که با توجه به پارامترهای جوش کاری نظیر سرعت تغذیه سیم، ولتاژ، جریان و طول قوس رخ می دهد. نحوه انتقال مذاب و نیروهای موثر بر آن حتما در کیفیت فرایند موثرند. در این مقاله جدایش مذاب در جوشکاری اتوماتیک خط لوله به صورت خاص مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج کار هم به صورت تجربی و هم به صورت مدلسازی مقایسه شده اند.