29 خرداد 1403
عليرضا دودمان تيپي

علیرضا دودمان تیپی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه - دانشکده مهندسی برق - گروه مهندسی برق (گرایش های قدرت و کنترل)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق کنترل
تلفن: 083-38305001
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و ساخت هواگرد چاربال
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
هواگرد فوق سبک هواگرد جفت بال ساختارهای خاص پروازی
پژوهشگران علیرضا دودمان تیپی (مجری)

چکیده

در این پروژه یک پرنده جفت بال (تندم) طراحی و ساخته شد. در این پرنده ها سکان افقی (دم) حذف شده و به جای آن یک بال با ایرفویل معمول بالابرنده طراحی می شود. این پرنده ها قابلیت لیفت بیشتری به ازای طول بال کمتر دارند و به جهت ساختار خاصی که دارند برای ماموریت های با مانور پذیری خاص طراحی و ساخته می شوند. طول بالهای پرنده کمترل از دو متر و وزن پروازی نیز کمتر از هفت کیلوگرم در نظر گرفته شد. مدت زمان پرواز در ماموریت خاص حدود نیم ساعت خواهد بود.