29 خرداد 1403
عليرضا دودمان تيپي

علیرضا دودمان تیپی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه - دانشکده مهندسی برق - گروه مهندسی برق (گرایش های قدرت و کنترل)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق کنترل
تلفن: 083-38305001
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
Gas Metal Arc Welding process control based on arc length and arc voltage
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
GMAW , Arc length , Arc voltage , Kalman filter , Estimation , Observer
پژوهشگران سید محمد موسوی انزهایی (نفر اول)، محمد حائری (نفر دوم)، علیرضا دودمان تیپی (نفر سوم)

چکیده

In this paper, we present a method to dynamically observe two important variables of a Gas Metal Arc Welding (GMAW) process, i.e. arc voltage and arc length. To do this, we use Kalman filter to estimate these two variables in a high level noisy environment of GMAW process both in open and closed loop modes.