29 خرداد 1403
عليرضا دودمان تيپي

علیرضا دودمان تیپی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه - دانشکده مهندسی برق - گروه مهندسی برق (گرایش های قدرت و کنترل)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق کنترل
تلفن: 083-38305001
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
کنترل هوشمند سطح اب سد سیمره
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
کنترل هوشمند سد ، مهار سیلاب ، کنترل حلقه بسته ، مدل سازی دینامیکی ، مدیریت منابع اب
پژوهشگران علیرضا دودمان تیپی (نفر اول)، شاهین رازانی (نفر دوم)، احمد فیرزو (نفر سوم)

چکیده

کنترل سطح آب پشت سد در هنگام سیلاب مهم است .هم از این نظر که با تخلیه محافظه کارانه بیش از حد در هنگام ورودی سیلاب پایین دست سد با مخاطره روبرو می شود و هم این که عملا به خاطر بیم از سرریز مقدار زیادی از ذخیره سد رها می شود .داده های عملی سد سیمره همین مساله را نشان داد.در این تحقیق با ارایه الگوریتم هوشمند و حلقه بسته، مدیریت بهتر ذخیره اب در پشت سد در هنگام بروز سیلاب ممکن شده است .نتایج به دست آمده با داده های واقعی سد مقایسه شده اند .در مرحله بعد داده های ورودی سد مشابه سیلاب سال نود و هشت با دو و سه بار تکرار شبیه سازی شده اند . الگوریتم ارایه شده قادر به مهار این حجم از ورودی نیز به همراه حفظ ذخیره آب بعد از اتمام بحران است.