29 خرداد 1403
عليرضا دودمان تيپي

علیرضا دودمان تیپی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه - دانشکده مهندسی برق - گروه مهندسی برق (گرایش های قدرت و کنترل)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق کنترل
تلفن: 083-38305001
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و ساخت پایدار ساز یک درجه اپتیکی
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
پایدار ساز یک درجه آزادی کنترل محور پیچ کنترل تطبیقی
پژوهشگران علیرضا دودمان تیپی (مجری)

چکیده

در این پروژه یک پایدار ساز یک درجه برای هواگردهای دست پرتاب کوچک طراحی و ساخته شد. با توجه به این که این هواگردها فاقد پایدار ساز مناسب دوربین بودند و از طرفی دارای مانور و تکان های زیاد در طول پرواز بودند نیاز به یک پایدار ساز و کنترل زاویه دوربین در محور پیچ داشتند. دوربین و پایدارساز از کنار هواپیما به صورت جانبی در بدنه جا شده و کاربر امکان کنترل هفتاد درجه ای محور پن را پیدا می کند.