29 خرداد 1403
عليرضا دودمان تيپي

علیرضا دودمان تیپی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه - دانشکده مهندسی برق - گروه مهندسی برق (گرایش های قدرت و کنترل)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق کنترل
تلفن: 083-38305001
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
Designing of a static frequency observer for GMAW process in the globular transfer mode
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
GMAW , Globular , Least squares error , Short time frequency transform
پژوهشگران محسن خلیلی (نفر اول)، محمد حائری (نفر دوم)، علیرضا دودمان تیپی (نفر سوم)

چکیده

In the welding process, droplet detachment regularity is important for a good welding quality. The frequency of detachment is one of influential indices for assessing the quality of GMAW in the globular transfer mode. In this paper, a relationship is estimated for measuring droplet detachment frequency in the globular GMAW. The droplet detachment frequency is estimated with a curve fitting by the least squares error (LSE) method. By using short time frequency transform (STFT) we can extract the frequency contents from the mass of drop that is one of the states in the welding model.