29 خرداد 1403
عليرضا دودمان تيپي

علیرضا دودمان تیپی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه - دانشکده مهندسی برق - گروه مهندسی برق (گرایش های قدرت و کنترل)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق کنترل
تلفن: 083-38305001
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و ساخت هواگرد برز
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
پیشران الکتریکی هواگرد با ماندگاری متوسط هواگرد نظارت و مراقبت
پژوهشگران علیرضا دودمان تیپی (مجری)

چکیده

هواگرد برز یک هواگرد با اسپن بال چهار متر است. وزن برخاست آن ده کیلوگرم و مدت ماندگاری دو ساعت دارد. طرز نشستن خزشی یا با استفاده از چتر نجات است. این هواگرد برای ماموریت های نظارت و مراقبنت طراحی و ساخته شد. یک نمونه از آن نیز مطابق قرارداد با سازمان بعثت به دانشگاه صنعتی تحویل داده شد. بدنه فیبر کربن و لینک های ارتباطی خاص از مشخصات پرنده ی اصلی هستند.