29 خرداد 1403
عليرضا دودمان تيپي

علیرضا دودمان تیپی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه - دانشکده مهندسی برق - گروه مهندسی برق (گرایش های قدرت و کنترل)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق کنترل
تلفن: 083-38305001
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
تشخیص علف هرز قیاق از چغندرقند در راستای سم پاشی و وجین مکانی با استفاده از پردازش تصویر
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
الگوریتم بهینه سازی نهنگ، الگوریتم بهینه سازی ملخ، الگوریتم بهینه سازی شعله-پروانه و الگوریتم بهینه سازی شاهین هریس
پژوهشگران دنیا شکری پیرسرابی (دانشجو)، علیرضا دودمان تیپی (استاد راهنمای اول)، عباس رضایی (استاد راهنمای دوم)

چکیده

امروزه جهت تشخیص و جداسازی گیاهان مختلف از یکدیگر بر روی تصاویر، ابتدا نیاز به استفاده از روش های پردازش تصویر است. لذا پردازش تصویر یکی از تکنولوژی های برتر حال حاضر دنیا محسوب می شود. قطعه بندی تصویر یکی از روش های کارا جهت تشخیص اشیا روی تصویر می باشد. روش های آستانه گذاری برای تفکیک شی از پس زمینه، یکی از محبوب ترین و متداول ترین روش ها برای قطعه بندی تصاویر هستند که می توان با استفاده از یک آستانه خاص، تمام مساحت های کوچکتر از آستانه مورد نظر را حذف کرد. الگوریتم های فراابتکاری در حال حاضر جایگاه مناسبی در حوزه قطعه بندی تصویر برای تعیین آستانه دارند. در این پژوهش چهار الگوریتم فراابتکاری ملخ، نهنگ، شاهین هریس و شعله-پروانه با استفاده از تابع ارزیابی نرخ سیگنال به نویز به منظور تعیین آستانه مورد نظر برای حذف مساحت های مربوطه بر روی تصویر اعمال می شوند. آزمایشات بر روی 7 تصویر طبیعی انجام گرفته و در تمام این تصاویر ثابت شده است که الگوریتم های موردنظر توانسته اند نتایج یکسانی را در تعیین مقدار آستانه بدست دهند.