29 خرداد 1403
عليرضا دودمان تيپي

علیرضا دودمان تیپی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه - دانشکده مهندسی برق - گروه مهندسی برق (گرایش های قدرت و کنترل)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق کنترل
تلفن: 083-38305001
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
ناوبری و کنترل کوآدروتور
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
ناوبری، کنترل کوآدروتور
پژوهشگران علیرضا دودمان تیپی (مجری)

چکیده

ناوبری و کنترل کوآدروتور