29 خرداد 1403
عليرضا دودمان تيپي

علیرضا دودمان تیپی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه - دانشکده مهندسی برق - گروه مهندسی برق (گرایش های قدرت و کنترل)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق کنترل
تلفن: 083-38305001
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و ساخت ربات پایشگر خطوط توزیع
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
ربات پایشگر خط توزیع تشخیص عیوب هگزاروتور
پژوهشگران علیرضا دودمان تیپی (مجری)

چکیده

در این طرح یک ربات پایشگر خط توزیع طراحی و ساخته شد. این ربات با شش موتور توان حمل یک محموله به وزن یک کیلوگرم را به مدت بیست دقیقه دارد. با استفاده از این ربات پایش خطوط توزیع و تشخیص عیوب آن بدون بی برق کردن خط امکان دارد. هم چنین خطر نزدیکی به خط گرم و ارتفاع برای کاربر نیز مرتفع شده است.