بایگانی خبرها

صفحه نخست /بایگانی خبرها

دوشنبه، 16 بهمن 1396

» راهنمای سامانه پژوهشی ژیرو

چهارشنبه، 01 خرداد 1398

» دکتر رضا همتی، عضو هیأت علمی جوان دانشگاه صنعتی کرمانشاه در فهرست یک درصد دانشمندان برتر دنیا

سه‌شنبه، 21 خرداد 1398

» فراخوان اولویت های پژوهشی مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی

سه‌شنبه، 10 تیر 1399

» نسبت قابل توجه مقالات برتر دانشگاه صنعتی کرمانشاه

پنجشنبه، 20 شهریور 1399

» آخرین تعداد مقالات Top دانشگاه

شنبه، 08 آذر 1399

» انعکاس کیفیت پژوهش اساتید دانشگاه صنعتی کرمانشاه در شاخص های بین المللی

دوشنبه، 10 آذر 1399

» قرار گرفتن چهار عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه در فهرست 2 درصد دانشمندان برتر دنیا

شنبه، 20 دی 1399

» یادآوری : سامانه اجرایی عرضه و تقاضای پژوهشی

پنجشنبه، 02 بهمن 1399

» آخرین آمار ESI از مقالات داغ و پراستناد دانشگاه

شنبه، 19 تیر 1400

» آخرین آمار ESI از مقالات داغ و پر استناد دانشگاه

یکشنبه، 21 شهریور 1400

» آخرین آمار ESI از مقالات داغ و پر استناد دانشگاه

شنبه، 22 آبان 1400

» آخرین آمار ESI از مقالات داغ و پر استناد دانشگاه

شنبه، 25 دی 1400

» آخرین آمار ESI از مقالات داغ و پر استناد دانشگاه

شنبه، 21 اسفند 1400

» آخرین آمار ESI از مقالات داغ و پر استناد دانشگاه

شنبه، 24 اردیبهشت 1401

» آخرین آمار ESI از مقالات داغ و پر استناد دانشگاه

شنبه، 25 تیر 1401

» آخرین آمار ESI از مقالات داغ و پر استناد دانشگاه

پنجشنبه، 24 شهریور 1401

» آخرین آمار ESI از مقالات داغ و پر استناد دانشگاه

سه‌شنبه، 03 آبان 1401

» قرار گرفتن 6 پژوهشگر دانشگاه صنعتی کرمانشاه در میان پژوهشگران 2 درصد برتر جهان

شنبه، 21 آبان 1401

» آخرین آمار ESI از مقالات داغ و پر استناد دانشگاه

سه‌شنبه، 27 دی 1401

» آخرین آمار ESI از مقالات داغ و پر استناد دانشگاه
12