بدنه خبر

صفحه نخست /آخرین آمار ESI از مقالات داغ ...

آخرین آمار ESI از مقالات داغ و پر استناد دانشگاه

شنبه / 21 اسفند 1400

طبق گزارش 10مارس 2022 پایگاه ESI تعداد مقالات Highly Cited Paper ،Top Paper و Hot Paper دانشگاه صنعتی کرمانشاه به ترتیب 59، 59 و 15 عنوان گزارش گردید. از 59 مقاله Top Paper اعلام شده 25 مقاله و از 59 مقاله پراستناد اعلام شده 25 مقاله و از 15 مقاله Hot Paper اعلام شده 4 مقاله در زمینه مهندسی و مابقی در سایر زمینه ها می باشد.
 
 
 
 
بایگانی خبرها