بدنه خبر

صفحه نخست /آخرین آمار ESI از مقالات داغ ...

آخرین آمار ESI از مقالات داغ و پراستناد دانشگاه

پنجشنبه / 02 بهمن 1399

طبق گزارش 21 ژانویه 2021 پایگاه ESI، تعداد مقالات پراستناد دانشگاه صنعتی کرمانشاه 43 عنوان و تعداد مقالات داغ 1 عنوان گزارش گردید. از 43 مقاله پراستناد اعلام شده، 24 مقاله در زمینه مهندسی و مابقی در سایر زمینه ها می باشد.
بایگانی خبرها