بدنه خبر

صفحه نخست /قرار گرفتن 6 پژوهشگر دانشگاه ...

قرار گرفتن 6 پژوهشگر دانشگاه صنعتی کرمانشاه در میان پژوهشگران 2 درصد برتر جهان

سه‌شنبه / 03 آبان 1401

بنابراین گزارش، برای سومین سال متوالی، «مؤسسه مندلی» وابسته به پایگاه انتشاراتی «الزویر» به همراه محققینی از دانشگاه استنفورد، فهرستی از پژوهشگران پراستناد جهان بر اساس داده­‌های پایگاه استنادی معتبر «اسکوپوس» که یکی از بزرگ‌ترین و معتبرترین پایگاه‌­های اطلاعاتی جهان است، تهیه کرده است. در این ارزیابی داده­­های پایگاه استنادی اسکوپوس از سال ۱۹۶۰ تا ۲۰۲۱ مورد بررسی قرار گرفته، افزود: شرط ورود پژوهشگران به فرایند ارزیابی، انتشار حداقل ۵ مقاله در پایگاه استنادی اسکوپوس بوده است. همچنین داده‌­ها در ۵ حوزه موضوعی اصلی، ۲۲ حوزه موضوعی فرعی و ۱۷۶ رشته طبقه‌بندی شده است. امسال نیز ۲ لیست از پژوهشگران پراستناد تهیه شده است. در لیست اول پژهشگران پراستناد ۲ درصد برتر در تمامی رشته‌ها بر اساس تعداد استنادات تا پایان سال ۲۰۲۱ بررسی شده که در این لیست نام ۳ نفر از پژوهشگران دانشگاه صنعتی کرمانشاه؛ دکتر بهزاد قنبری، دانشیار گروه آموزشی مهندسی علوم پایه، دکتر رضا همتی، دانشیار گروه مهندسی برق و دکتر امین شهسوار گلدانلو، استادیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک به چشم می‌خورد.
در لیست دوم که شامل پژوهشگران پراستناد ۲ درصد برتر بر اساس تعداد استنادات دریافتی صرفاً در سال ۲۰۲۱ در حوزه‌های موضوعی مربوطه است، ۶ پژوهشگر از دانشگاه صنعتی کرمانشاه به شرح زیر حضور دارند.
 
بایگانی خبرها