آیین‌نامه‌های پژوهشی

صفحه نخست /آیین‌نامه‌های پژوهشی

در زیر، فهرست فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی آورده شده‌است:

مجموعه آیین نامه ها شیوه نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مصوب معاونت پژوهشی وزارت عتف

 عنواندریافت فایل
1 مجموعه آیین نامه ها شیوه نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مصوب معاونت پژوهشی وزارت عتف  

طرح استاد محوری

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری به شیوه استاد محوری  
2 آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد به شیوه استاد محوری  
3 ابلاغ اصلاحیه شیوه نامه پذیرش دانشجویان دوره های دکتری به روش استاد محور از طریق آزمون سراسری  

ایین نامه های پسا دکترا و دستیار پژوهشی وزارتی

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه پسا دکترا وزراتی  
2 آیین نامه دستیار پژوهشی وزارتی  

فرم درخواست اضافه نمودن همکار به مقالات مستخرج از پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 عنواندریافت فایل
1 فرم درخواست اضافه نمودن همکار به مقالات مستخرج از پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی  

پایه تشویقی اعضای هیأت علمی

 عنواندریافت فایل
1 دستورالعمل اعطای پایه تشویقی به اعضای هیأت علمی (ماده 53)  
2 نمونه تکمیل شده فایل اکسل مربوط به پایه تشویقی  
3 کاربرگ اعطای پایه تشویقی  
4 نحوه ی امتیاز دهی به مقالات در اعطای پایه ی تشویقی  
5 بخشنامه در خصوص رفع ابهامات مطروحه پیرامون دستورالعمل نحوه اعطای پایه تشویقی ماده 53  
6 نکاتی درخصوص اعطای پایه های تشویقی اعضای هیئت علمی  
7 برخورداری از پایه تشویقی در خصوص راه اندازی آزمایشگاه مرجع (1402/11/09)  

داوری کتاب تصنیفی

 عنواندریافت فایل
1 فرم داوری کتاب تصنیفی (word)  
2 فرایند داوری کتاب تصنیفی  

فلوچارت جدید نحوه استفاده ازکالای خارجی در خریدهای طرحی و غیر طرحی سامانه توانیران

 عنواندریافت فایل
1 فلوچارت جدید نحوه استفاده ازکالای خارجی در خریدهای طرحی و غیر طرحی سامانه توانیران  

تاسیس واحدهای پژوهشی

 عنواندریافت فایل
1 شیوه نامه تاسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاه  

پسا دکترا و طرح های تفاهم نامه ای با صندوق پژوهشگران و فناوران کشور

 عنواندریافت فایل
1 راهنمای ثبت طرح پژوهشی تفاهم نامه ای  
2 فرم برآورد هزینه اجرای طرح پژوهشی  
3 راهنمای ثبت طرح پسادکتری تفاهم نامه ای  
4 فرم برآورد هزینه اجرای طرح پسادکتری  
5 فرم داوری طرح های تفاهم نامه ای  
6 آیین نامه پسا دکترا INSF  

برنامه پژوهشی جهت دار اعضای هیئت علمی

 عنواندریافت فایل
1 شیوه نامه اجرایی ارائه برنامه پژوهشی جهت دار اعضای هیئت علمی  
2 فرم برنامه پژوهشی جهت دار اعضای هیئت علمی  

فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی

 عنواندریافت فایل
1 شیوه نامه اجرایی فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی  
2 دستورالعمل حمایت از فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه  
3 ایین نامه استفاده از فرصت مطالعاتی وزارتی  
4 شیوه نامه استفاده از فرصت مطالعاتی وزارتی  
5 اصلاحیه شماره 1  
6 اصلاحیه شماره 2  
7 شیوه نامه حمایت از انجام فرصت مطالعاتی داخل کشور اعضاء هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی  

سرور محاسباتی

 عنواندریافت فایل
1 روند درخواست استفاده از سرور محاسباتی  
2 نحوه محاسبه هزینه سرور  

مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه خارج از آئین نامه های موجود

 عنواندریافت فایل
1 مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه خارج از آئین نامه های موجود  

نشریات

 عنواندریافت فایل
1 شیوه نامه ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی  

قوانین و دستورالعملهای مرتبط با رعایت اخلاق در پژوهش

 عنواندریافت فایل
1 منشور و موازین اخلاق پژوهش  
2 قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاهها  
3 آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تخلفات  
4 آیین نامه همایش های علمی  
5 آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه ها  
6 دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی  
7 قانون پیشگیری و مقابله با تقلب  
8 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات  
9 قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری  
10 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای  
11 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان  
12 دستورالعمل ماده 5 آییننامـۀاجرایی قانون پیشـگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثـارعلمی  

ترفیع پایه

 عنواندریافت فایل
1 آئین نامه ترفیع  
2 راهنمای درخواست ترفیع پایه در سامانه ژیرو  
3 فرم واحد موظفی  

تشویقی مقالات

 عنواندریافت فایل
1 شیوه نامه اعتبارسنجی و تشویقی مقالات99  
2 فهرست نشریات علمی معتبر  
3 نشریات نامعتبر خارجی  
4 JCR2019  
5 آیین نامه تشویقی مقالات وزارت علوم  
6 شیوه نامه تشویقی و اعتبارسنجی مقالات 1402  

طرح های پژوهشی

 عنواندریافت فایل
1 آئین نامه طرح های پژوهشی  
2 پروپوزال کلیه طرحهای پژوهشی (به استثناء طرحهای واحد فناور)  
3 پروپوزال طرح پژوهشی در قالب واحد فناور  
4 فرم دریافت حق التحقیق طرح­های پژوهشی متکی به اعتبار پژوهشی  
5 قالب کاتالوگ و پوستر  
6 گزارش نهایی طرح پژوهشی  
7 فرم دریافت حق التحقیق طرح­های پژوهشی کاربردی مسأله محور(به سفارش دانشگاه)  
8 اولویتهای پژوهشی سمات ملی  

اعتبار پژوهشی (گرنت) اعضای هیئت علمی

 عنواندریافت فایل
1 آئین نامه اعتبار ویژه پژوهشی اعضای هیئت علمی  

حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

 عنواندریافت فایل
1 آئین نامه حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی  

سفر علمی

 عنواندریافت فایل
1 سفر علمی در قالب همکاری تحقیقاتی،شرکت در همایش ها و کارگاه های آموزشی داخلی و خارجی  
2 راهنمای اعزام به مأموریت پژوهشی در قالب همکاری تحقیقاتی با خارج از کشور  
3 فرم تعهدنامه اعزام به سفر علمی در قالب ماموریت پژوهشی  
4 پروپوزال مأموریت پژوهشی در قالب همکاری تحقیقاتی با خارج از کشور  

پژوهشگران برتر

 عنواندریافت فایل
1 آئین نامه پژوهشگر برتر اعضای هیئت علمی  
2 آئین نامه پژوهشگر برتر دانشجویی  
3 فرم شناسنامه فعالیتهای پژوهشی-پژوهشگر برتر دانشجویی  

انتشارات

 عنواندریافت فایل
1 آئین نامه انتشارات  

سایر آیین نامه ها و ضوابط پژوهشی

 عنواندریافت فایل
1 آئین نامه ارتقاء  
2 آئین نامه تأسیس، ارزیابی و مدیریت واحدهای پژوهشی  
3 آئین نامه وزارت علوم جهت استفاده از فرصت مطالعاتی  
4 برنامه راهبردی پنج ساله پژوهش  
5 دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی  
6 منشور و موازین اخلاقی پژوهش  
7 آموزش 98.7.7